OZNAMY na týždeň 29. 4. 2013– 5. 5. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

PIATY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 29. 4. 2013– 5. 5. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 29.4.

SV. KATARÍNY SIENSKEJ, panny a učiteľky Cirkvi Sviatok

18.00

Za zdr. a Božie pož.  rod. Boňkovej

 

Utorok

30.4.

Féria

7.00

+Jozef Cimprich

17.00 detská

Za zdr. a Božie pož. Márie

Streda

1.5.

Féria

8.00

+Štefan Minich

 

Štvrtok 2.5.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka

18.00

+Mária Radačovská – pohrebná

 

Piatok

3.5.

SV.  FILIPA A JAKUBA, apoštolov Sviatok

18.00

Za zdr. a Božie pož.  Miroslava Baloga – 50 r.ž.

17.00

+Jozef Kurilla

Sobota

4.5.

Féria

8.00

+Jozef +Anna Ďuričkoví

 

Nedeľa

5.5.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

7.30 – Za farnost

10.30

Za zdr. a B. pož. Štefana, Miroslava, Jána

9.00

9.00 – Zdr. a Božie pož. Mareka Vrábľa s rod. – 40 r. ž.

 

OZNAMY:

 

  • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem v Kamenici: pondelok 15.00 – 17.50; štvrtok 15.00 – 17.50. V Kamienke v utorok 14.00 – 16.50. V piatok dopoludnia pôjdem ako zvyčajne k chorým.
  • Od stredy začíname s modlitbou májových pobožnosti. Budú v úvode sv. omši počas týždňa. Je to mariánska modlitba litánií. Tohtoročnú májovú pobožnosť môžeme obetovať za našich birmovancov.
  • Dnes popoludní je odchod autobusu na večer chvál do Prešova o 16.00 z Kamenice, potom príde autobus do Kamienky. Je ešte 10 voľných miest. Teda môžete ísť aj neprihlásení.
  • 4.mája bude v Obišovciach fatimská sobota s Otcom arcibiskupom, ktorú má pripraviť náš dekanát. Ráno o 6,30 hod pôjde autobus zo Sniny a bude zberať po jednotlivých farnostiach. Cestovné 6 Eur. Prihlásiť sa možno do štvrtka  v sakristii.
  • Na druhý júnový týždeň je plánovaný farský tábor. V sobotu o 17.00 bude prvé prípravne stretnutie na fare pre všetkých, ktorí sa chcú stať organizátormi v akejkoľvek službe.
  • Dnes je zbierka na náš kostol. Na kostol darovali z pohrebu Márie Kassajovej 50,-€; Bohu známa rodina obetovala 200,-€. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Pri východe z kostola v stojane je nová Palma a Katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v sobotu 4.5.2013 o 8.45 hod.  ul. Lesná

Diana Burdová

Anna Jánošová

Helena Rošáková

Mária Sojčáková

Daniela Belančínová

Božena Rošáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required