Oznamy na týždeň 14.5. – 21.5. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

ŠIESTY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 14.5. – 21.5. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

14.5.

Sv. MATEJA, apoštola

Sviatok

18.00

detská

Za zdravie a Božie požehnanie Anny-Žofie a Zuzany

Utorok

15.5.

Féria

9.00

rekolekčná

+Jaroslav Naščák –1. výr. úmrtia

Streda

16.5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

17.00

+Pavol +Peter +Margita

18.00

odpustová

+Ján +Anna +Štefan

Štvrtok 17.5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA Slávnosť

8.00

Za farnosť

17.00

Za zdravie a Božie požehnanie Romana

18.00

+Pavel +Anna Kukučkoví

Piatok

18.5.

Féria

18.00

+Ján +Alžbeta Vrábľoví

Sobota

19.5.

Féria

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu

Nedeľa

20.5.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

8.00

Za zomrelých v Bohu známej rodine

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie Jána a Pavlíny

10.30 odpustová

Za farnosť

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Lukáš Belančin – syn rodičov Mariana a Viery rod. Radovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Monika Barnišinová – dcéra Cyrila a Márie rod. Oblažnej, nar. v Humennom, bývajúca v Turcovciach, ohlasujú sa prvý krát.

OZNAMY:

 

  • Rekolekcie Sninského dekanátu budú 15.5.2012 v Kamenici nad Cirochou. O 8.00 hod začnú modlitbou večeradla. O 9.00 hod bude slávená výročná sv. omša obetovaná za nebohého pána dekana Jaroslava Naščáka. Hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Po skončení sv. omše pracovná časť rekolekcii bude pokračo­vať na farskom úrade.
  • Všetci, ktorí sa prihlásili na púť do Med­jugoria sa stretneme v piatok 18.5.2012 v kostole v Kamienke o 17.30 a v Kameni­ci o 18.30. Na stretnutí si podáme všetky potrebné informácie týkajúce sa nášho spoločného putovania. Stretnutia sa zú­častní zástupca cestovnej spoločnosti.
  • V sobotu 26.5. o 10.00 v Zemplinských Hámroch bude z príležitosti prvého vý­ročia úmrtia pána dekana Jaroslava Na­ščáka celebrovaná výročná sv. omša. Hlavným celebrantom bude Mons. Pavol Dráb, kanonik. Po sv. omši bude požeh­naný náhrobných kameň. O 8.45 bude odchádzať autobus z Kamenice. Prosíme záujemcov o nahlásenie v sakristii.
  • O týždeň v nedeľu bude odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Pána v Kamenici nad Cirochou. Odpustová slávnosť začne o 10.30. Sv. omšu bude celebrovať vdp. Jozef Kozák, farár vo farnosti Košických mučeníkov v Humennom.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nove číslo Palmy. Okrem iného na pokračovanie v nej budeme uverejňovať článok  z histórie našej farnosti o tom, ako sa Juraj Macák dostal do Kamenice.
  • V uplynulých dňoch začala naša katolícka televízia Lux vysielať na družici ASTRA a bola tiež zaradená do programovej ponuky Skylinku.  Konečne máme na Skylinku aj Slovenský náboženský program LUX. Preto pre urýchlenú možnosť sledovania tejto náboženskej televízie predajňa a servis Expres sa rozhodla poskytnúť bezplatnú službu nastavenia tohto programu. Bližšie info. u pána Jozefa Šepeľu, alebo na telefónnom čísle 0905 270 137.
  • Zo svadby obetovala rodina Kociková na kostol 50,-€ Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 19.5.2012 o 8.45 má ulica Veterná.

Mária Šepeľová

Veléria Haščáková

Monika Šepeľová

Mária Karľová

Viera Kováčová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required