Prvé sv. prijímanie

Prvé sväté prijímanie v Kamienke

 

Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán. Veseľme sa, veseľme sa i radujem sa v ňom, i radujme sa v ňom…“ odznieva v dnešné slávnostné dopoludnie v chráme zasvätenom patrónovi obce Kamienka – svätému Jánovi Nepomuckému. Svoje prvé „áno“ vyslovujú dnes Ježišovi naši traja malí, Pánom milovaní – Adamko, Alžbetka a Niko. S netrpezlivosťou a radosťou prichádzajú pred oltár, aby sa poklonili nášmu dobrému Ockovi a prijali Ho po prvýkrát s úprimnosťou do svojich detských srdiečok. Žiariace očká detí prezrádzajú radosť, ktorá vychádza priamo z ich nevinných dušičiek. Túžba a očakávania horia v srdiečkach ako zapálené sviece.
K nebeskej atmosfére dopomáha už po niekoľkýkrát zbor, ktorý na plné hrdlo a zo všetkých síl spieva na chválu milému Pánu.
My ostatní v tomto momente nesúcom sa v Duchu Svätom pociťujeme, ako sa nám po lícach kotúľajú horúce slzičky.

Po kázni o obrovi, ktorý niesol Krista s celým svetom v Jeho rukách – Krištofovi, nastáva chvíľa, kedy sa všetci spolu s prvoprijímajúcimi zriekame Zlého, vyznávame vieru v Boha a Bohu a túžbu tak, ako to za nás robili kedysi naši rodičia, keď nás privádzali ku krstu, ako sme to robili i my pri svojom prvom svärom prijímaní.
Je napísané: Nechajte maličkých prísť ku mne, lebo ich je nebeské Kráľovstvo. Tak sa aj stalo – náš duchovný otec Peter nielen, že „nechal a necháva maličkých prichádzať k tomu nebeskému Otcovi“, on im k tomu dopomáhal až do tohto okamihu všetkými silami – detskými omšami s Bambom, povzbudeniami či poznávaním právd viery. Tešme sa, že po krásnom a veľkolepom období po Veľkej noci a sviatkoch zmŕtvychvstania nášho Pána sa môžeme znovu radovať z týchto nových dušičiek, ktoré rastú na Božiu slávu a chválu. ALELUJA!

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required