,,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky…!”

,,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky…!” (Lk 3,4)

 

Aj my by sme mohli pred sebou vytrubovať, ako sa to robilo v dávnych časoch, a volať: ,,Prichádza kráľ, pripravte mu cestu”, aby každý vedel, že je čas, kedy my všetci – kresťania, vychádzame zo svojich domovov privítať Kráľa a spolu s ním sa vyberáme do ulíc. Spolu s ním na čele. Práve 19. 6. 2014 je ten deň, kedy sme vyzvaní ísť takto do ulíc a ukázať svoju vieru. A tak sme aj my – veriaci z Kamienky, šli do ulíc. Uctili sme si svojho Kráľa, nie však ako hviezdu týchto čias – červeným kobercom, ale lupienkami tých najkrajších kvetov, ktoré padali z rúk Kráľovho stvorenia – človeka, v jeho najnežnejšom prevedení – z rúk dieťaťa.

Spolu s veľkým zástupom sme z kostola kráčali od oltárika k oltáriku po celej obci a dostávali sme požehnanie, ktoré letelo na všetky svetové strany a s nami aj do našich domovov, ako aj k tým, ktorí neprišli.

Vyjsť v dnešných časoch do ulíc a takto verejne vyjadriť svoj postoj,  si žiada veľa odvahy. Je to veľká vec. Nazývame to dnes ako manifestácia viery. Avšak určite sa takýchto verejných prejavov nemáme báť. Veď aj sám Pán Ježiš, náš Kráľ, Ten, Ktorému sme pri štvrtkovej manifestácii vzdávali úctu, nám sám hovorí: ,,Choďte  do celého sveta…” a teda aj do ulíc. Nebojme sa.

Foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required