Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!

Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril: ‚Čo to robíte?‘, povedzte: ‚Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti.‘“Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne; i odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli: „Čo to robíte, prečo odväzujete osliatko?“ Oni im povedali, ako im kázal Ježiš, a nechali ich. Osliatko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“

Kresťania  dnes slávia poslednú, šiestu pôstnu nedeľu pred Veľkou nocou či Paschou, ktorá je známa pod názvom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána. Spája sa v nej spomienka na triumfálny vstup Ježiša do Jeruzalema, kde mu zástupy volali na slávu s predzvesťou jeho odsúdenia a umučenia.  Obrady Kvetnej nedele sa skladajú z dvoch častí – zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema a zo svätej omše zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia, v ktorej sa čítajú alebo spievajú pašie. Je to časť evanjelia, ktoré opisuje Pánovo utrpenie a smrť, od jeho Poslednej večere s učeníkmi až po jeho smrť na kríži, ako ich opisujú evanjelisti. Slovo pašie pochádza z latinského passio, čo znamená utrpenie. Pašie sa dnes prednášajú v rímskokatolíckych a evanjelických kostoloch. Súčasťou obradov dnešnej Kvetnej nedele je požehnávanie palmových alebo olivových ratolestí, v našich podmienkach sú to najčastejšie bahniatka. Svätenie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7. storočí. Dnešnou Kvetnou nedeľou sa začína Veľký alebo Svätý týždeň.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required