OZNAMY na týždeň 6. 5. 2013– 12. 5. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

ŠIESTY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 6. 5. 2013– 12. 5. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 6.5.

Féria

18.00 detská

Za zdr. a B. pož. Anny a Mariana

 

Utorok

7.5.

Féria

17.00

Za zdr. a B. pož. Antona-50 r.ž.

18.00 detská

+Štefan Smikal

Streda

8.5.

Féria

8.00

Za zdr. a Božie pož. vnúčat

 

Štvrtok 9.5.

NANEBOVSTUPENIE PÁNA

Slávnosť

8.00

Za farnosť

17.00

Za farnosť

 

18.00

+Pavol +Mária +Ján Belančínoví

Piatok

10.5.

Féria

18.00

Za zdr. a Božie pož. Miroslava s rod.

 

Sobota

11.5.

Féria

8.00

+Michal +Zuzana

 

Nedeľa

12.5.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

Za zdr. a Božie pož. Štefana s rod.-50 r.ž.

9.00

Za zdr. a Božie pož. Márie

10.30

Za farnosť

 

OHLÁŠKY:

Ladislav Richter – syn rodičov +Ladislava a Anny rod. Tichákovej, nar. v Žiline, bývajúci v Žiline a

Katarína Komarcová – dcéra + Štefana a Márie rod. Sivčovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

OZNAMY:

 

  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú v Kamenici o 8.00 a 18.00 v Kamienke o 17.00.
  • V pondelok bude detská sv. omša v Kamenici a po nej bude preskúšanie prvoprijímajúcich deti a nácvik na prvé sv. prijímanie.
  • Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Pána. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 hod. bude celebrovať Dp. Peter Bednár, kaplán v Humennom na sídlisku Sokolej.
  • Zbierka na Kňazský seminár v Košiciach 309,20,-€; Mesačná zbierka na kostol za apríl bola 491,20,-€. Pán Boh zaplať!
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Na kostol darovali z krstu Jozefa Ziku 50,-€. Pán Boh zaplať!
  • Pri východe z kostola v stojane je ešte Palma a Katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v sobotu 11.5.2013 o 8.45 hod.  ul. Lesná

Mária Balogová

Helena Mesárošová

Eva Mesárošová

Jaroslava Gondová

Jana Gičová

Viera Buzgová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required