Pozvánka na púž mužov

Pozvánka na púť mužov

Dňa 19. Augusta sa koná tradičná Púť mužov v Gaboltove. Ide o požehnaný  čas v priateľskej atmosfére viac ako 1000 mužov. Tento rok bude prednášajúcim Colin Symes – známy evanjelizátor zo Škótska, ktorý je ženatý a má 3 deti. Už veľa rokov sa venuje misijnej práci a je vedúcim veľkého spoločenstva v Edinburgu. Je jedným z najhorlivejších ohlasovateľov Božieho slova. Odchod autobusu bude ráno 6.30hod. od kostola v Kamenici nad Cirochou. Je potrebné vopred sa prihlásiť v sakristii vo farskom kostole v Kamenici, alebo vo filialnom kostole v Kamienke.

My muži sme si vedomí, že aké je dôležité, keď sa za seba navzájom modlíme a preto sa stretávame. Pozývame každého muža, nech už je jeho úloha akákoľvek – duchovný otec, otec, manžel, brat! Muži padajú či už sú manželmi, otcami, či kňazmi. Často ako jednotlivci nedokážeme niesť bremeno služby, ktoré nám bolo zverené. Preto sa zjednocujeme v modlitbe a navzájom za seba prosíme Všemohúceho často krát i za zázraky. A tie sa nezriedka aj dejú, tak ako nám to Pán prisľúbil. Požehnanie či uzdravenie padá na jednotlivcov, celé rodiny a aj na celé spoločenstvá. Radi sa budeme modliť za každého muža, ktorý o to požiada. Ak sa v dnešnej dobe pozrieme do spoločenstiev, kostolov a cirkví nájdeme v nich pomerne veľa žien a len zopár mužov. Ak nahliadneme do rodín, nájdeme len málo rodín, v ktorých je otec skutočnou autoritou a dôveryhodnou oporou pre svoje deti a manželku. Aj v týchto súvislostiach môžeme hovoriť o kríze otcovstva, o kríze mužnosti, o kríze duchovnosti mužov. – Stretnutie mužov je duchovná obnova určená špeciálne pre mužov, ktorá sa snaží odpovedať na Božiu výzvu, aby muži boli tým, čím majú byť, mužmi modlitby a viery, mužmi, ktorí kráčajú životom v autorite a šíria Kristovu lásku. Boli sme stvorení pre veľké veci, tak sa ich zmocnime.

Videopozvánka: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6NCBi_JJtTA

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required