Oznamy na týždeň 30.7. – 5.8. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347,  www.farnostknc.eu

SEDEMNÁSTY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 30.7. – 5.8. 2012


Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

30.7.

Féria

Spoveď 16.00

18.00

Za zdr. a Božie pož. Jaroslavy Hrubovčákovej – 40 rokov ž.


Utorok

31.7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza Spomienka

7.00

+Mária +Ján +Štefan +Jozef

Spoveď 16.30

18.00

Za zdr. a Božie pož. Márie

Streda

1.8.

Sv. Alfonza Marie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

Spoveď 16.00

18.00

Za zdr. a Božie pož. rodín Márie a Agáty


Štvrtok

2.8.

Féria

7.00

Za zdr. a Božie pož. Moniky – 18 r.ž.


Piatok

3.8.

Féria

18.00

Za farnosť

17.00

Za zdr. a Božie pož. pre Janíka a Janku

Sobota

4.8.

Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza Spomienka

8.00

+Alžbeta +Štefan Timuľákoví


15.30

sobášna

Poljak – Čabáková

Nedeľa

5.8.

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdr. a B. pož. Michala–65r.ž.

9.15

+Michal

10.30

Za zdr. a B. pož. Márie-50r.ž.


OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:


Ing. Lukáš Vataha – syn rodičov Vladimíra a Jany rod. Vaceľovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Petra Polačková – dcéra Petra a Valérie rod. Taškovičovej, nar. v Snine, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.


Ondrej Jurašek – syn rodičov neb. Vladimíra a Anny rod. Vrábľovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamienke a

Ivana Urbanová – dcéra Jozefa a Viery rod. Naščákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.


Ing. Martin Klamár – syn rodičov Igora a Eleny rod. Pacerovej, nar. v Bratislave, bývajúci v Bratislave a

Mgr. Katarína Blahová – dcéra Michala a Margity rod. Kertesovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.


Marián Poljak – syn rodičov Antona a Jozefíny rod. Kupkovej, nar. v Piešťanoch, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ing. Gabriela Čabáková – dcéra Andreja a Pavlíny rod. Harvanovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici, ohlasujú sa tretí krát.


OZNAMY:

  • Tento týždeň je prvopiatkový. Budeme spovedať dvaja, preto čas spovede je upravený takto:

KAMENICA – pondelok 16.00 – 17.50; streda 16.00 – 17.50;

KAMIENKA – utorok 16.30 – 17.50;

V piatok pôjdem tradične k chorým. Pozývam ku sv. spovedi všetkých – obzvlášť rodiny. Je čas dovoleniek a oddychu. Odpočívajme v prvom rade so srdcom bez hriechu a s pokojom v srdci.

  • Dňa 19. Augusta sa koná tradičná Púť mužov v Gaboltove. Ide o požehnaný  čas v priateľskej atmosfére viac ako 1000 mužov. Tento rok bude prednášajúcim Colin Symes – známy evanjelizátor zo Škótska, ktorý je ženatý a má 3 deti. Už veľa rokov sa venuje misijnej práci a je vedúcim veľkého spoločenstva v Edinburgu. Je jedným z najhorlivejších ohlasovateľov Božieho slova. Odchod autobusu bude ráno okolo 6.30hod. Čas bude ešte upresnený. Je potrebné nahlásiť sa v sákristii. Cena za dopravu je 8,-€.
  • Vo štvrtok je Porciunkula a možno získať Porciunkulové odpustky. Stále 2. augusta vo všetkých farských a katedrálnych kostoloch možno získať úplne odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná  návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť  tri podmienky: sv. spoveď(byť vyspovedaný), sv. prijímanie a modlitby na úmysel Sv. Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych chrámoch.
  • V dňoch 13.-15.8 je možnosť putovať spolu s veriacimi farnosti Všetkých svätých v Humennom do Čenstochovej. Odchod je 13.8 (pondelok) o 22,30. Predpokladaná cena za dopravu je 20,-€ + ubytovanie 40 zlotych. Je potrebné v priebehu tohto týždňa nahlásiť sa na telef. čísle 0905 291 843. P. Šinová
  • V sobotu a nedeľu je odpustová slávnosť Snežnej Panny Márie vo farskom kostole v Snine. V sobotu večer tam bude večeradlo, Mariánska prednáška a sv. omša. Pôjde tam spoločný autobus z dekanátu. Tu pri kostole bude o 16.15hod.
  • Na kostol obetovali z krstu Evy Ščerbovej 50,-€; z krstu Mia Márie Bilej 20,-€.  Darcom Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 4.8.2012 o 8.45 má ulica Vihorlatská.

Anna Brezaniová

Martina Balogová

Anna Ledinská

Pavlina Baratová

Anna Ziková

Ľubica Smoľaková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required