“Duchu Svätý príď z neba”

“Duchu Svätý príď z neba”


Slová tejto piesne rozliehali chrámom v Kamenici nad Cirochou v nedeľu 15. júna na sviatok Najsvätejšej Trojice. Práve týmito slovami sme zvolávali Ducha Svätého na 46 mladých ľudí z farnosti, ktorí práve v tento deň prijali z rúk otca arcibiskupa mons. Alojza Tkáča sviatosť birmovania. Po viac ako roku príprav nastal ten deň, kedy dospeli v duchovnom živote. Otec arcibiskup ich v príhovore vyzval, aby boli svedkami Najsvätejšej Trojice, ktorú sme práve v tento deň oslavovali. Po príhovore a obnove krstných sľubov pristúpili všetci birmovanci v doprovode birmovných rodičov k samotnému birmovaniu. V závere svätej omše poprosili prítomných veriacich ako aj otca arcibiskupa o modlitby a požehnanie, aby vytrvali na ceste, na ktorú nastúpili.

foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required