Nechce byť sám

Výnimočne, na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi „opustí“ Pán Ježiš priestory chrámu. Vychádza von medzi ľudí, do blízkosti ich príbytkov, aby oznámil všetkým, že ich má rád a že je pripravený pomáhať im.

Aj tento rok v Kamienke bol Pán Ježiš takto slávnostne sprevádzaný zástupom ľudí, ktorí mu verejne prišli vzdať úctu.

Ako nám náš duchovný otec Peter povedal, vyšiel medzi nás, tých, čo sme boli prítomní na svätej omši i tých, ktorí sa jej nemohli zúčastniť. Išiel pozdraviť a požehnať zdravých i chorých, mladých i starých, tých, ktorí ho milujú, ale aj tých, ktorí ho nepoznajú. On je tu pre všetkých.

Po daždi nám vykuklo slniečko, deti sypali lupienky kvetov a všetci sme sa modlili a spievali na oslavu Pána Ježiša, na oslavu jeho Najsvätejšieho Tela a Krvi. A ešte jedna vec sa dotkla srdca hádam každého z prítomných. Náš duchovný otec nám pripomenul, že za Pánom Ježišom nemusíme cestovať do vzdialených pútnickým miest, do Svätej zeme. My máme totiž Ježiša stále prítomného vo svätostánku kostola.

On nás čaká, je tu vždy prítomný. Živý a autentický.  A nechce byť sám… chce nás, túži po nás, volá nás. Buďme citliví na jeho volanie. Aký je to dar, mať ho tak blízko.

Nenechávajme teda Pána Ježiša samého, navštevujme ho, či už v tichu a osobnej modlitbe počas dňa v kostole, či pri spoločnej adorácii. No hlavne, prijímajme ho do svojho srdca pri slávení svätej omše.

Tohtoročná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Kamienke vliala do sŕdc všetkých prítomných lásku k Eucharistii a taktiež posilnila naše farské spoločenstvo. LP

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required