Detská svätá omša

Detská svätá omša

 

Na začiatku školského roka , sa okrem školy začali aj detské sväté omše v našej farnosti.

Na prvej detskej svätej omši sa deti zoznámili s kamarátom Bambom. Bambo je malý černoško z Afriky.

Jedného dňa si černoško  uvedomil , že nevie kto stvoril slnko, nebo, hviezdy a začal sa nad tým zamýšľať.

V tom však zavítal do ich dediny misionár otec Augustín so spoločníkom Mikulášom. Hlásali im vieru Ježiša

Krista, pretože ho nepoznali. Poznali iba svojich bôžikov, ku ktorým ich priviedol zlý čarodejník. Dedinčania

verili čarodejníkovi, ktorý ich presviedčal o tom, že existuje veľa bohov, ktorým sa treba klaňať, aby na

nich nevrhli svoj hnev. V osade  bol otec Augustín veľmi obľúbený. S pomocou náčelníka, Bamba

a jeho kamarátov začali stavať v dedine kostol. Otec Augustín vedel, že tento ich chrám sa nebude

podobať tomu v Ríme, ale bude pre tunajších ľudí veľmi cenný. Dal ľuďom dôkaz, že Boh naozaj

existuje, keď zachránil malé dievčatko z papule tigra. Čarodejník sa veľmi nahneval a chcel otca

Augustína vyhnať. A ako to dopadlo, sa dozvieme nabudúce.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required