Pokračujeme v príprave

Pokračujeme v príprave

 

V minulom čísle našich novín sme sa opýtali našich birmovancov na ich očakávanie či predstavy

o príprave na birmovku. Tentoraz sme boli zvedaví na to, či sa niečo splnilo z ich očakávaní. Na

otázky nám odpovedala Simona (16)

Čo si myslíš o príprave teraz, po 3 stretnutiach. Máme na mysli Alfa kurz.

Alfa kurz je pre mňa taká netradičná a zároveň aj nová príprava na birmovku. Podľa môjho názoru

je to super. Veľmi ma to zaujalo a vždy tam idem s radosťou a nie s tým, že musím. Verím, že tých

pár sobôt, ktoré tam strávim budú príjemne strávené chvíle a naučia ma veľa  nového.

Ak je niečo  podľa teba super, tak prečo, ak vidíš nejaké nedostatky, aké a prečo?

Podľa mňa je super všetko. Spev, hudba, príbehy, otázky, témy, prosto všetko. Je to niečo nové,

čo tu ešte nebolo. Zatiaľ tu nie sú otázky, ktoré sa musím učiť. Mám možnosť spoznať nových ľudí,

s ktorými sa cítim dobre. Nedostatky to nemá žiadne, jedine to, že poniektorí by to mohli brať

vážnejšie a serióznejšie.

Čo tebe osobne dáva táto príprava?

Dáva mi možnosť utvrdiť si veci, o ktorých som možno trochu pochybovala. Pochopila som, že veci

sa nedejú len tak pre nič, za nič, ale že všetko má svoj dôvod a príčinu. Myslím, že alfa kurz nám dá

toho ešte viac.

 

Ďakujeme Simone za rozhovor a prajeme jej, ale aj ostatným birmovancom, aby ich tieto stretnutia napĺňali radosťou zo vzájomných stretnutí a pripravili ich na prijatie Ducha Svätého.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required