Oznamy na týždeň 31.12. 2012– 6.1. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

VIANOČNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 31.12. 2012– 6.1. 2013

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 31.12.

SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

15.00

+Ján Seman

16.00

Za zdr. a Božie požehnanie Bohu známej rodiny

Utorok

1.1.

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY Slávnosť

8.00

+Pavlína Sninčáková

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie Boženy

10.30

Za farnosť

Streda

2.1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského Spomienka

Štvrtok 3.1.

Najsvätejšieho mena Ježiš Spomienka

18.00

+Ján Belančín – 2. výr.úm.

 

Piatok

4.1.

Piatok vo Vianočnom období

17.30

+Agnesa +Juraj

16.30

Za zdr. a Božie požehnanie Bohu známej rodiny

Sobota

5.1.

Sobota vo Vianočnom období

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Valiky – 50 r.ž.

Nedeľa

6.1.

ZJAVENIE PÁNA

Slávnosť

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Milana

9.15

Za farnosť

10.30

Za zdr. a Božie požehnanie Anny Petrócovej – 80 r.ž.

 

OZNAMY:

  • Tento týždeň je prvopiatkový. Keďže pred týždňom sme si konali vianočné spovede nebudem spovedať, ale ak niekto by chcel pristúpiť ku sv. spovedi nech o to požiada po sv. omši v rámci týždňa. Podobne aj k chorým, ku ktorým chodievam na prvé piatky, tento mesiac nepôjdem, ale ak by si to žiadali, dajte mi to vedieť do štvrtka.
  • 31.12.2012 o 23.00 bude večeradlo, ktoré bude obetované ako poďakovanie za starý rok 2012.
  • V nedeľu 6.1. je nedeľa Zjavenia Pána – Troch kráľov. Pri sv. omšiach bude požehnaná trojkráľová voda. V tento deň sa požehnávajú domy. Tí, ktorí chcete dať požehnať svoj príbytok, nahláste sa
    v sakristii alebo v kancelárii. Tohto roku budem požehnávať domy v sobotu od 14.00 h a v nedeľu od 13.00 h. Podľa ľubovôle nahláste v sakristii alebo v kancelárii meno, adresu a deň, v ktorý chcete, aby sme vás navštívili.
  • Naši koledníci počas vianočného koledovania na projekt Dobrej noviny nazbierali 1014,80,- € Tento náš dar spolu s darmi iných Slovenských farnosti pôjde na podporu práce Cirkvi v Južnom Sudáne
  • Na kostol obetovali z krstu Markusa Svobodu 50,-€. Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 5.1.2013 o 8.45  ul. Sladkovičová

Ružena Vrábľová

Jana Rosíková

Magdaléna Šepeľová

Božena Rošáková

Ján Sivčo

Viera Kovaľová

Darina Sotáková

Mária Vasková

 

Článok publikovaný v kategórii Rok 2013.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.