Fašiangy vo farnosti

Fašiangy vo farnosti

1 . Farský ples

 

Mesiac február patrí medzi najkratšie a zároveň pre niektorých aj najkrajšie obdobie v roku. V tomto mesiaci sa totiž začína plesová sezóna na Slovensku. Máme tak priestor odložiť svoje povinnosti a dopriať si oddych napríklad aj vo forme tanca a dobrého jedla. Jednou z takýchto príležitostí bol aj 1. Farský ples, ktorý sa konal dňa 15. februára 2014. Plesu predchádzala večerná svätá omša s platnosťou za nedeľu. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 40 párov rôznych vekových kategórií. Príjemnú atmosféru, podchytenú bohato vyzdobenou sálou dopĺňalo chutné menu  a živá ľudová hudba v podaní skupiny FLAM. Čerešničkou večera bola pestrá tombola  zložená zo 40 cien. Boli to či už reklamné predmety alebo obrazy svätých, ale nechýbali ani praktické nástroje do domácnosti. Hlavnou cenou bola automatická práčka. Celý večer sa niesol v znamení 2 listu Korinťanom ktorý hovorí:

 

,,Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.“ (2kor 13,11) Ján Gonda

Foto tu.


2. Farský karneval

S obdobím fašiangov sa už tradične spája dobrá nálada, spev, hudba, tanec, plesy a v neposlednom rade i karnevaly. Jeden takýto sa konal v nedeľu, 2. marca v Kultúrnom dome v Kamienke. Témou celého karnevalu bolo narodenia Ježiša Krista, teda deti sa mohli obliecť do všetkého, čo videli na Vianoce v maštaľke pri jasličkách. Postupom času sa zišli všetky masky. Bolo vidno, že deti si na nich dali záležať. Sála bola plná farieb, hudby, tanca, smiechu a hluku. Do nálady nám hrali pekné kresťanské a iné známe detské pesničky. Po úvodnom privítaní všetkých masiek, nasledovalo zahrievacie tanečné kolo a potom sa každá maska predstavila, aby mohla porota na záver karnevalu vybrať tú najkrajšiu. Medzi jednotlivými tanečnými kolami si mohli deti zasúťažiť a otestovať tak svoju šikovnosť a vedomosti.V prvej hre sme otestovali vedomosti z detských omší, pri ktorej sme netradične zdobili vianočné stromčeky. V druhej hre sme si zachytali rybky a nesmel chýbať ani stoličkový, či balónový tanec. Na konci karnevalu sa uskutočnilo vyhodnotenie, kde 5 najkrajších masiek dostalo hodnotné ceny. Po vyhodnotení sme celú akciu zakončili diskotékou. Okrem súťaženia a zábavy má však tento farský karneval do seba aj niečo viac. Je to predovšetkým podujatie, ktoré spája malých, väčších i tých najväčších a do istej miery aj utužuje vzťah farnosť = rodina.A tak na záver mi už len ostáva povedať: Dobrá vec sa podarila a najkrajšou odmenou pre všetkých, ktorí sa na príprave tohto farského karnevalu podieľali, bol úsmev na tvárach šťastných detí.    Zuzka.

Foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required