Zázračná medaila a putovná kaplnka Panny Márie: Nová cesta požehnania do našej farnosti

Pred mesiacom našu farnosť poctila svojou návštevou rehoľná sestra vincentka Gemma, ktorá nás na každej nedeľnej omši stručne oboznámila so združením Zázračná Medaila (ZZM) a putovnou kaplnkou Panny Márie. Po krížovej ceste v našom farskom kostole v Kamenici sme mali príležitosť zúčastniť sa prednášky venovanej tejto téme.

ZZM je živým a trvalým odkazom na zjavenia Nepoškvrnenej Panny Márie svätej Kataríny Labouré. Toto združenie vzniklo s cieľom posilniť poznanie Panny Márie Zázračnej medaily a šíriť jej posolstvo ako súčasť katechézy o dejinách spásy. Ľudia sami nazvali túto medailu “zázračnou” vďaka nespočetným milostiam, ktoré Boh prostredníctvom nej udelil.

Jedným z cieľov ZZM je podporovať a šíriť úctu k Panne Márii prostredníctvom domácej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily a distribúciou medailí medzi ľudí. Členovia združenia nesú so zbožnosťou a dôverou posvätenú Zázračnú medailu a často opakujú modlitbu: “Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame”. Týmto spôsobom upevňujú svoju vernosť a aktívne sa angažujú v apoštoláte prostredníctvom domácej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily a prijímania kaplnky Panny Márie do svojich domovov.

Aj v našej farnosti sme zostavili zoznam farníkov, ktorí s radosťou prijmú putovnú kaplnku Panny Márie do svojej rodiny. Slávnostné posviacky týchto putovných kaplniek sa uskutočnia 28. apríla 2024 o 10:30 pod vedením pátra Jozefa Nogu CM. Srdečne vás všetkých pozývame na túto slávnosť.

Tí, ktorí by radi privítali putovnú kaplnku Panny Márie do svojich domovov, sú srdečne vítaní! Stačí sa prihlásiť na telefónnom čísle 0903 742 433 u koordinátorky ZZM v našej farnosti p. Terkošovej. Nech vás sprevádza Božie požehnanie prostredníctvom Panny Márie!                                                                                                                                                                   K.T

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required