Oznamy 8.8. – 14.8. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 8.8. – 14.8. 2011

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Sv. Dominik, kňaz

Spomienka

Utorok

Sv. Terézia Benedikta z kríža,

Sviatok

Streda

Sv. Vavrinec, diakona mučeník

Sviatok

Štvrtok

Sv. Klára, panna

Spomienka

Piatok

Féria

Sobota

Féria

8.00

Za požehnanie Tomáša

15.00

Sobáš Lazorik-Harvaníková

Nedeľa

DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za farnosť

9.15

10.30

+ Jozef – 3 výročie

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ing. Roman Kormucik – syn rodičov Jána a Anny rod. Ľubiščákovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamienke a

Mgr. Mária Balberčáková – dcéra Štefana a Evy rod. Benkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou ohlasujú sa prvý krát

Miroslav Hudák – syn rodičov Jána a Anny rod. Kováčovej, nar. v Humennom, bývajúci v Hažíne nad Cirochou a

Bc. Anna Škubová – dcéra Jána a Mileny rod. Lenikovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamienke ohlasujú sa druhý krát

Lukáš Svoboda – syn rodičov Miroslava a Kataríny rod. Vožňákovej, nar. v Humennom bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Jana Kováčová – dcéra Jána a Viery rod. Petrovej, nar. v Humennom a bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

OZNAMY:

Ø 21. 8. 2011 – t.j. v nedeľu o dva týždne sa v Gaboltove koná desiata celoslovenská púť mužov. Pozývam všetkých mužov slobodných i otcov rodín …. Nahlásiť sa môžete v sakristií. Cena za dopravu 7,- €

Ø Do piatku som na dovolenke. Zastupuje ma pán farár zo Sokoleja s kaplánmi. V prípade potreby u pána kostolníka je k dispozícii telefónne číslo, alebo sa môžete obrátiť na nich priamo na fare.

Nasledujúce oznamy iba Kamenica

Ø Dnes popoludní o 14.30 v našom kostole bude pobožnosť ružencového bratstva.

Ø Dnes popoludní do našej obce prídu veriaci z Kamienky. Možno zaklopú aj na vaše dvere s prosbou o pomoc v súvislosti s rekonštrukciou kostola. Prosím vás prijmite ich s otvoreným srdcom a ak uznáte za vhodné pomôcť akoukoľvek čiastkou, vedzme že je to príspevok na Boží chrám – miesto prebývania Boha uprostred ľudí. Dobrodincom už vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.

Ø Mesačná zbierka na kostol pred týždňom bola 497,10 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Ø Upratovanie kostola v sobotu 13.8.2011 o 8.30 ul. Osloboditeľov:


Jana Nacková Iveta Bugyiová Mária Budajová

Nadežda Rošaková Maria Vrabľová Jolana Borovská

Jozef Čabák

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required