Oznamy 15.8. – 21.8. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 15.8. – 21.8. 2011

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

Slávnosť

8.00

Za farnosť

17.00

18.00

+ Ján + Alžbeta

Utorok

Féria

18.00

+ Ján, 1. výročie

Streda

Féria

7.00

+ Mária, + Štefan, +Ladislav

Štvrtok

Féria

18.00

+ Fedor, + Anna

Piatok

Féria

18.00

+ Pavlína 1. výročie

17.00

Sobota

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Spomienka

8.00

+Štefan, +Michal, +Anna

14.30

Sobáš Svoboda-Kováčová

Nedeľa

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za požehnanie Veroniky

9.15

10.30

Za požehnanie Ján a Anna, 40.r.manž

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ing. Roman Kormucik – syn rodičov Jána a Anny rod. Ľubiščákovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamienke a

Mgr. Mária Balberčáková – dcéra Štefana a Evy rod. Benkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou ohlasujú sa druhý krát

Miroslav Hudák – syn rodičov Jána a Anny rod. Kováčovej, nar. v Humennom, bývajúci v Hažíne nad Cirochou a

Bc. Anna Škubová – dcéra Jána a Mileny rod. Lenikovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamienke ohlasujú sa tretí krát

OZNAMY:

Ø Dnes popoludní o 14.30 v našom kostole bude pobožnosť k Duchu Svätému.

Ø Chlapi, ktorí ešte majú záujem o púť mužov do Gaboltova na budúcu nedeľu prosím, aby ste sa prihlásili ešte dnes alebo zajtra do večernej sv. omše, aby som mohol zabezpečiť dopravu. Odchádzať sa bude v nedeľu o 6.30 od kostola v Kamenici. Z Kamienky zo zastávky.

Ø Na konci prázdnin chceme pre našich žiakov pripraviť bodku za prázdninami. Bude to zábavno-súťažný deň pre najmenších na farskom dvore a farskej záhrade spojený s opekačkou. Chcem poprosiť starších žiakov a študentov, ktorí by ste chceli pomôcť pri príprave programu, súťaži pre decka, aby ste prišli v utorok po večernej omši na faru. Tiež kto by vedel podporiť túto aktivitu akýmkoľvek iným spôsobom, modlitbou, pomocou, darovaním nejakých cien do súťaže a pod. ozvite sa. Vopred všetkým ďakujem za spoluprácu. Verím, že vytvoríme dobrý prípravný tím.

Ø Od septembra v prvé piatky mesiaca budem dopoludnia k dispozícií pre chorých. Navštívim ich, ak budú si to žiadať. Ak teda máte doma chorých, ktorí nemôžu prísť na sv. omšu, na sv. spoveď do kostola a chceli by prijať túto službu, môžete ich nahlásiť v sakristií.

Ø Minulú nedeľu v našej obci veriaci z Kamienky vyzberali 1340,-€ na splácanie rekonštrukcie kostola. Chcem všetkým vám, ktorí ste ich prijali v ich mene poďakovať. Ktorí ste sami chodili na zbierky po domoch v súvislosti s opravou nášho kostola viete, že to nie je vždy príjemné. Kamienka je súčasťou našej farnosti a podporili ste Božie dielo. Pán Boh zaplať.

Ø V pondelok bude večeradlo o 17.00 hod.

Ø Upratovanie kostola v piatok 19.8.2011 ul. Osloboditeľov, rodina Svobodová a rodina Kováčová.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required