15. hodina

15. hodina – čas, kedy Kristus vykupuje naše duše. Zomiera na kríži, aby sme my mohli žiť. Po dvoch rokoch, kedy sme sa pre pandémiu nemohli stretnúť pri obradoch, schádzame sa vo farskom kostole. Začíname korunkou Božieho milosrdenstva. Následne si kňaz líha na tvár v pokore pred pánom. Vypočujeme si pašie, ktoré sme doobeda mohli zažiť pri živej krížovej ceste. K oltáru prinášajú kríž, Aby sme po odhalení mohli vzdať úctu Kristovmu krížu. Po svätom prijímaní kňaz prenáša Eucharistiu do Pánovho hrobu, kde bude vystavená k poklone až do vigílie zmŕtvychvstania. Práve tu máme priestor Kristovi poďakovať, či ho odprosiť za svoje hriechy.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required