Kňazi pôsobiaci v našej farnosti

Peter Sepeši

V Kamenici nad Cirochou pôsobí od 15.6.2011 –

Narodil sa 18.5.1975 Ličartovce,

ordinovaný 17.6.2000

(2000 Prešov – Kráľovná pokoja, 2001 Prešov – Sv. Mikuláš, 2004 Košice – Univerzitné pastoračné centrum, 2005 Prešov – Arcidiecézne centrum pre mládež, 2010 Humenné, 2011 Kamenica nad Cirochou)

Jaroslav Naščak

V Kamenici nad Cirochou pôsobil v rokoch 2005 – 2011

Narodil sa 14.9.1950 Zemplínske Hámre,

Zomrel 25.5.2011 Kamenica nad Cirochou

Ordinovaný 8.6.1974

(1975 Jankovce, 1976 Sabinov, 1977 Prešov – sv. Mikuláš, 1978 Zborov, 1978 Sedlice, 1981 Pušovce, 1990 Sabinov, 2005 Kamenica nad Cirochou)

Štefan Gábor

V Kamenici nad Cirochou pôsobil v rokoch 1990 – 2005

Narodil sa 28.6.1953 Snina,

Ordinovaný 12.6.1977

(1977 Jankovce, 1979 Vranov nad Topľou, 1981 Sečovce, 1983 Slovenská Kajňa, 1990 Kamenica nad Cirochou, 2005 Vyšný Hrušov)

 

 

 

 

 

Pavol Greško

V Kamenici nad Cirochou pôsobil v rokoch 1973 – 1990

Narodil sa 1.2.1921 Udavské

Zomrel 1997 v Udavskom

Ordinovaný 22.2.1948

 

(1948 kaplán Zborov, 1949 Parchovaný, 1950 Sečovce, 1951 Trhovište, Veľký Šariš, voj. služba, 1954 kaplán Trebišov, 1954  Zemplínsky Branč, 1959 Čerhov, 1963 Pavlovce nad Uhom, 1964 Hrubov, 1973 Kamenica nad Cirochou, 1990 dôchodok Udavské)

 

 

 

 

Anton Székely

V Kamenici nad Cirochou pôsobil v rokoch 1952 – 1973

Narodil sa 15.3.1899 v Solivare

Zomrel 18.12.1981 v Humennom

Ordinovaný 29.6.1923

 

(1923 kaplán Ľubiša, 1924 Svinia, 1925 Solivar, 1927 Sabinov, 1928 Michalovce, 1932 admin. Ľubiša, 1944 okresný dekan, 1946 Michalovce, 1946 člen komisie pre disciplínu v seminári, 1952 Kamenica nad Cirochou, 1973 dôchodok – Humenné)

 

Jozef Ilavský

V Kamenici nad Cirochou pôsobil 1.8.1951 – 30.11.1951

Narodil sa 18.12.1922 v Kendiciach

Ordinovaný 19.6.1949

Zomrel 5.1.2013 v Kendiciach

 

(1949 Snina, 1951 Kamenica nad Cirochou, 1951 pracovný tábor, 1954 Vranov nad Topľou, 1957 Michalovce, 1958 Jenkovce, 1984 Tibava, 1990 Torysa, 2000 dôchodok Kendice)

 

Juraj Macák

V Kamenici nad Cirochou pôsobil 1.1.1942 – 1952

Narodil sa 11.4.1909 v Myslave

Zomrel 18.4.2010 vo Veľký Šariš

Ordinovaný 10.2.1935

 

(1935 kaplán Trebišov, 1937 Košice, 1938 Prešov, 1942 Kamenica nad Cirochou, 1947 humenský dekan, 1950 vo väzení, 1953 vo výrobe, 1957 Šarišské Dravce, 1966 Michalok, 1987 dôchodok – Kapušany, 1994 Haniska, 1999 Veľký Šariš)

 

Do roku 1942 v Kamenici nad Cirochou nerezidoval kňaz. Táto obec bola filiálnou obcou farnosti Dlhé nad Cirochou.

Štefan Fillya 1927 – 1944

Róbert Miko 1926 – 1927

Viktor Székey 1907 – 1926

Augustín Hornyák 1898 – 1906

Alexander Uhrinovič 1898

Andrej Hamorszky 1876 – 1898

Ján Pusztay 1861 – 1876

Ján Rakovszky 1845 – 1861

Ján Spavelko 1805 – 1845

Farnosť spravovaná Matúšom Guthom a Martinom Jarabínom – humenskými kaplánmi 1805 od 17.2. – 21.4.

Alexander Almásy 1782 – 1805

Ján Mozoli 1778 – 1782

Michal Schluchten 1771 – 1778

Jakub Moyses 1760 – 1771

Štefan Rehorovszky 1744 – 1760

Andrej Simkay 1727 – 1744

Tomáš Kriszak 1725 – 1727

Andrej Cibulský okolo roku 1700

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required