Návrat k Vianociam

 

Návrat k Vianociam
(Ako sme slávili príchod Mesiáša)

Vianočné sviatky predstavujú pre každého človeka čosi iné. Každý sa na tieto sviatky pripravuje ináč.
V našej farnosti sme túto prípravu začali po 4. Adventnej nedeli rorátmi. Roráty sú skoré ranné omše konané ešte za tmy. A tak len vo svetle sviečok, ktoré k oltáru prinášali deti v sprievode miništrantov a duchovného otca sme sa zamýšľali nad evanjeliovými udalosťami pred príchodom Ježiša na svet. Na Štedrý deň dopoludnia bolo do nášho chrámu prinesené betlehemské svetlo, ktoré nám svietilo pri štedrovečernom stole. Mnohí ho zaniesli aj na hroby svojich blízkych.
Narodenie Bož. Syna  sme začali sláviť pri polnočnej sv. omši. Pri nej nám duchovný otec pripomenul, že Boh prišiel v podobe malého dieťaťa a klope na srdce každého z nás. Záleží len na nás, ako mu odpovieme.
Počas celého dňa Narodenia Pána, ale aj večer predtým, naše rodiny navštevovali koledníci. Prinášali dobrú novinu o narodení Spasiteľa.
Druhý sviatok vianočný je oslavou sv. Štefana – prvomučeníka. Je patrónom farského kostola, a tak sa konala aj odpustová slávnosť. Slávnostnú sv. omšu slúžil Mgr. Marek Roják z Prešova spolu s naším duch. otcom a rodákmi ThLic. Radoslavom Lojanom a diakonom Slavomírom Engelom. V príhovore vyzdvihol odvahu kráčať za Kristom v každej životnej situácii.
Vianočné sviatky sa skončili. Aspoň v kalendári, no záleží len na každom jednom z nás, či to Slovo, ktoré prišlo na svet prijmeme alebo nie. Aby o nás neplatilo: “Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.“ (Jn 1,11)

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required