Naši rodáci

Sr. Mária Salustia, vlastným nenom Anna Harviliková.


Narodená 11.4.1932 v Kamenici nad Cirochou.

Do kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok vstúpila 4.3.1947 v Humennom. Po dvoch mesiacoch odchádza do Ružomberka, kde po noviciáte zložila aj svoje prvé sľuby.

Pôsobila: v Komárne, kde pracovala ako kuchárka v nemocnici. Počas likvidácie kláštorov, komunistickým režimom bola aj s ostatnými spolusestrami a sestrami iných reholi, sústredená v Močenku, kde bola 3 roky. Následne bola poslaná aj s ostatnými spolusestrami štátnou mocou do sociálneho ústavu v Kirti (BB diezéza),kde pracovala ako vedúca kuchyne 30 rokov. Ďalšie pôsobenie bolo v Bratislave. 4 roky u Jezuitov, kde pracovala v kuchyni, v Starej Ľubovni 13 rokov, ako farská gazdiná. Päť rokov v komunite sestier v Ružomberku, kde svoje sily i napriek veku dávala do služieb komunity v bežných domácich prácach.

31.5.2013 v skorých ranných hodinách si ju povoláva Pán.

Vdp. Štefan Sojčak


Narodený 14.2.1950

Vysvätený bol 12.6.1977 v Dome sv. Martina v Bratislave
Pôsobil: Sabinov, Humenné, Lieskovec, Krivany, Brezovica, Záhradé
2013 – dôchodok Kamenica nad Cirochou
Posledných deväť mesiacov prežil ako výpomocný duchovný v rodnej Kamenici nad Cirochou. V stredu 22. januára 2014 vo večerných hodinách, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu svojmu Stvoriteľovi a Pánovi. Pohreb sa konal 25. januára 2014 v Kamenici nad Cirochou.

Sr. Mária Damiána, Anežka Vatahová


Narodená 4.3.1973.

ZŠ v Kamenici nad Cirochou, Stredné odborné učilište chemické s maturitou v Humennom. 3.6.1991 vstupuje do kongregácie Milosrdných sestier vo Vrícku, kde po skončení noviciátu skladá svoje prvé sľuby.

Pôsobila: 1 rok ako ošetrovateľka v Domove Dôchodcov v Ružomberku, 7 rokov v LDCH v Liptovskej Štiavničke ako ošetrovateľka, 7.8.1999 zložila vo Vrícku svoje večné (doživotné) sväté sľuby. 6 rokov pôsobí ako ošetrovateľka, ale aj v rámci zadelenia komunity na rôznych úsekoch vo Vrícku. 4 roky v Trenčíne, kde pracovala ako ošetrovateľka v Hospici Milosrdných sestier. 6 rokov pôsobila ako ošetrovateľka v kňazskom domove Banskobystrickej diecézy v Turčianskych Tepliciach. Od marca 2013 pôsobí v Ríme v kolégiu sv. Cyrila a Metoda.

Fr. Rastislav Behún SDB


Narodený 19.02.1975

ZŠ Kamienka, Kamenica nad Cirochou, Stredná škola – SOU Služieb Humenné, 1994 – 95: noviciát v Poprade Veľkej, 15. 08. 1995: prvé sľuby v Saleziánskej spoločnosti, 1995 – 97: štúdium filozofie a pedagogiky na UK Bratislava, RK CMBF, Detašované pracovisko Žilina

Pôsobil: 1997 – 2000: v Žiline ako vychovávateľ na SOU Jozefa Robotníka, 2000 – 2010: v Poprade – Veľkej ako člen formačného tímu, ekonóm, vychovávateľ novicov a mladých vo farnosti, učiteľ náboženstva. Počas týchto rokov dokončil laickú teológiu na Spišskej Kapitule a zúčastnil sa v Ríme kurzu pre formátorov.

Od 1. septembra 2010 pôsobil v Humennom ako vychovávateľ mladých a ekonóm domu. V júli 2017 odchádza na svoje nové pôsobisko do Žiliny.

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.


Narodený 27.10.1976.

ZŠ v Kamenici nad Cirochou, Stredná zdravotná škola v Humennom, CMBFUK Teologický Inštitút – Kňazský seminár v Košiciach, Vysvätený 15.6.2002 v Košiciach

Pôsobil: 2002-2004 Prešov – sv. Mikuláša; 2004-2006 Dóm sv. Alžbety v Košiciach; 2006-2012 štúdia v Ottawe (Kanada) a administrátor Slovenskej katolíckej misie. Od roku 2012 kaplán vo farnosti Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Od roku 2014 – tajomník Teologickej fakulty v Košiciach, KU Ružomberok; 2019 – dekan Teologickej fakulty v Košiciach, KU Ružomberok. Viac informácií na
https://www.linkedin.com/in/radolojan/ a http://www.radolojan.blogspot.com.

Slavomír Engel


Narodený 23.2.1986

ZŠ Kamenica nad Cirochou, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom, CMBFUK Teologický inštitút – Knazský seminár v Košiciach.
Vysvätený 16.6.2012 v Košiciach.
Od 1.7.2012 – kaplán Dóm sv. Alžbety v Košiciach;
2017 – štúdia Rím

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required