Živé pašie

“Ukrižuj Ho! Preč s ním, ukrižuj ho!” Priestranstvo pred obecným úradom sa zaplnilo ľuďmi asi tak, ako vtedy pred vládnou budovou. Odrazu z davu počuť krik.”Ukrižuj HO!” vojaci, veľkňazi i kričiaci dav sprevádzajú odsúdenca.

Predstupuje pred Piláta, ktorý si nad ním umýva ruky. Vydáva ho do rúk vojakov, ktorí ho bičujú, korunujú tŕním, posmievajú sa mu. Kladú mu na zranené ramená kríž. Dav sa vydáva na cestu. Mnohí ako tichí spoločníci či diváci, poniektorí zo zvedavosti čo sa bude diať. Nájdu sa však aj takí, ktorí maličkosťou sa snažia pomôcť. Matka Mária, šimon, veronika. Odsúdený si donesie kríž až na Golgotu, kde z neho surovo strhnú šaty. Veľkými klincami pribijú na drevo kríža ruky aj nohy. Kristus visiac na kríži odovzdáva svoju dušu otcovi. Tak ako všetkých mŕtvych, aj Ježiša uložia do hrobu a pre istotu privalia kameň. Evanjelisti opisujú tieto udalosti vo svojich evanjeliách, v našej farnosti sme si ich pripomenuli na veľký piatok pri živej krížovej ceste.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required