Biblická nedeľa v našej farnosti

Biblická nedeľa v našej farnosti

 

 

Biblická nedeľa chce pomôcť veriacim vnímať Bibliu ako živé Božie Slovo. Aby sme sa cez slová Svätého písma mohli väčšmi zblížiť s Božím Slovom, ktoré osvecuje naše životy, inšpiruje naše mysle a, samozrejme, dodáva silu na konkrétne kroky. Katolícke biblické dielo (KBD) spolu so Slovenskou biblickou spoločnosťou prišlo v septembri v roku 2002 s inicia­tívou každoročne sláviť Tretiu veľ­konočnú nedeľu ako biblickú nedeľu. Tento projekt uvítala aj Konferencia biskupov Slovenska a v novembri 2002 rozhodla, že projekt sa môže uskutočňovať „po porade s kaž­dým príslušným ordinárom na die­céznej úrovni”.

 

V našej farnosti sme sa v túto nedeľu zišli v chráme popoludní, aby sme sa spoločne zamýšľali nad jednou z kníh Nového zákona nad Skutkami apoštolov. Duchovný otec začal toto čítanie modlitbou a potom sa  lektori striedali pri čítaní po jednotlivých kapitolách. Toto naše čítanie sme ukončili v polovici knihy s nádejou, že pri dočítaní sa zídeme v niektorú z nasledujúcich nedieľ. Na záver po krátkej modlitbe duchovný otec udelil požehnanie.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required