Nahlásenie pohrebu

Čo je potrebné k nahláseniu pohrebu?

O katolícky pohreb požiadajú príbuzní zomrelého. Nahlásiť úmrtie blízkeho je potrebné čím skôr, aby sme mohli pohrebné obrady prípadne pohrebnú sv. omšu zaradiť čím skôr do farského programu. Príbuzní ohlásia úmrtie a dohodnú si stretnutie s kňazom na farskom úrade – 0918 697 347.

Od príbuzných zomrelého potrebujeme tieto údaje a doklady:

List o prehliadke mŕtveho s pečiatkou matričného úradu – stačí kópia listu.
Meno a priezvisko zomrelého.
Dátum, miesto a čas pohrebu – po vzájomnej dohode (rodina, pohrebná služba, kňaz).
Či bol zaopatrený sviatosťami – pomazanie chorých, sv. spoveď, sv. prijímanie – Kedy?
Kto bude z rodiny zomrelého prítomný na pohrebe – otec, mama, manžel, manželka, brat, sestra, deti, vnúčatá, ostatní príbuzní.
Telefónny kontakt na príbuzných, ktorí zabezpečujú pohreb.

Your email will not be published. Name and Email fields are required