VSTAL

“Kristus je ten istý včera i dnes, on je počiatok a koniec, alfa a omega, pán času a večnosti.” Takto začína liturgia vzkriesenia na bielu sobotu. Vonku, v tme, pri plápolajúcom ohni. Od ohňa zapaľujeme  paškál a vstupujeme do tmy chrámu. Kňaz trikrát zvolá Svetlo Kristovo. Svetlo od veľkonočnej sviece sa šíri po celom chráme. Zaznieva veľkonočný chválospev a po ňom čítania zo starého zákona. Napokon sa rozviažu  zvony, zaznie orgán, zapália sviece a chrámom znie slávnostne Glória. Potom čítanie z nového zákona a evanjelium,  ktorým nám kňaz zvestuje, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych. A napokon prichádzame na rad my, ľudia, aby sme si obnovili krstné sľuby a zriekli sa zlého. Slávnosť pokračuje, aby sme v závere mohli slávnostne vyjsť z chrámu s eucharistickým Kristom na čele. Chceme zvestovať všetkým, že Kristus neostal v hrobe, ale vstal z mŕtvych.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required