Odpustová slávnosť a požehnanie Pastoračného domu

Odpustová slávnosť a požehnanie Pastoračného domu

 

Na siedmu veľkonočnú nedeľu, 28.mája, sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť z titulu sviatku Nanebovstúpenia Pána. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Bernard Bober za účasti viacerých kňazov a mnohých veriacich. V príhovore otec biskup vyzdvihol význam sviatku Nanebovstúpenia pána, ale aj význam pastoračného domu vo farnosti. „Požehnaním pastoračného domu sa nič nekončí, práve naopak, všetko sa ešte len začína.“ Po slávnostnej svätej omši sme sa v sprievode presunuli k fare, kde stojí pastoračný dom.  Po vzývaní všetkých svätých a krátkej pobožnosti otec biskup požehnal 20  mesačné úsilie.

V pondelok 29. mája sa konala ďakovná svätá omša so slávnostný Te Deum. Svätú omšu duchovný otec obetoval za všetkých dobrodincov a pomocníkov pri stavbe pastoračného domu. Po svätej omši sa so všetkými stretol na spoločnej večeri v priestoroch kultúrneho domu.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required