PONDELOK

PONDELOK


19.00 MUŽ VO VZŤAHU K BOHU

Je veľmi dôležité ak má muž dobrý vzťah so svojou manželkou, je dôležité ak má dobrý vzťah so svojimi deťmi ale najdôležitejším je vzťah k Bohu a práve Boha má vidieť vo svojej manželke a vo svojich deťoch. A takisto ako náš nebeský otec nás vedie a stará sa o nás, aj muž má viesť rodinu k Bohu.

 

 

18.00 OBRÁTENIE

Boh pozýva. Pozná tvoj hriech i tvoju slabosť, ale čaká z odpustením. Celé odpustenie je na Bohu. Na tebe je len vyznať hriech a povedať odpusť.

 

16.00 PRVÁ DETSKÁ SV. OMŠA

O 16.00 sa konala prvá misijná detská svätá omša. Hojnou účasťou detí sme Boha oslávili detskými piesňami a vlastnými prosbami. Počas kázne sme si s pátrom misionárom pripomenuli šesť hlavných právd, a o nich nám potom porozprával. Hovoril hlavne o tom, že duša človeka je nesmrteľná, a milosť Božia je na spásu potrebná. V závere sme spolu s pátrami misionármi aj našim pánom farárom spievali a ukazovali ukazovačky, ktoré sa všetkým páčili. Do neba môžu ísť iba čisté duše, preto sa snažme robiť dobro, a ľutujme svoje hriechy.

 

8.00 HRIECH

Každý z nás je hriešny. Každým hriechom uráža Boha, či už všedným či ťažkým. Bojíme sa ťažkých chorôb, vojen, prečo sa nebojíme vojny s Bohom? Prečo každý hriech zľahčujeme? Boh nám vo svojom milosrdenstve dáva desať dopravných značiek, desať prikázaní, ktoré nám majú pomáhať v živote.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required