Stvoriteľ

Stvoriteľ

Pre mnohých z nás môže byť nepochopiteľné, ako mohol Boh stvoriť vesmír a vložiť do neho taký úžasný poriadok. Niekedy, keď si nájdeme čas na to, aby sme sa zamysleli nad zázrakom a tajomstvom stvorenia, stretávame sa s vážnymi otázkami.

Zápasili ste niekedy s otázkou: „Existuje naozaj Boh?” Pre mnohých je ťažké pri pohľade na stvorenstvo neprísť k záveru, že odpoveď na túto otázku musí byť „Áno”. Snáď otázka, ktorú by si mnohí z nás mohli položiť pred otázkou “Existuje naozaj Boh?”, by mohla znieť: „Verím v život?”. Ak neveríme, že život je dobrý a že naše potreby budú uspokojené, môže byť pre nás ťažké spoznať dobrotu Stvoriteľa. Keď sme sa narodili, hneď sme nepociťovali Božiu prítomnosť. To, čo sme poznávali, bolo dobro alebo zlo. Ak sme mali rodičov alebo iných členov rodiny, ktorí nás milovali a starali sa o nás, naučili sme sa dôverovať životu. Vedeli sme, že keď sme boli hladní, dostaneme jesť, že keď nám bola zima, mal nás kto zohriať. Naopak, ak o nás nebolo postarané s láskou, môže byť pre nás veľmi ťažké dôverovať životu, veriť, že budú uspokojené naše potreby. Môžeme stráviť veľkú časť nášho života snahou uspokojiť tieto naše detské požiadavky a snahou odpustiť tým, ktorí ich mali splniť. Väčšina z nás sa nachádza azda niekde uprostred medzi týmito dvoma extrémami, niekde v strede medzi tým, že bolo o nás úplne postarané a medzi tým, že sme boli úplne opustení. Azda preto sa všetci stretáme s otázkou „Verím v život?”. Dôverujeme a veríme, že všetko, čo Boh stvoril, je dobré. Buďme vďační za dar stvorenia a zamyslime sa nad tým, ako sa podieľame na Božom stvoriteľskom pláne, plnom lásky.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required