Posledná rozlúčka s otcom Štefanom

Posledná rozlúčka s otcom Štefanom


22. januára nás navždy opustil náš rodák, kňaz, otec Štefan. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v sobotu 25. januára. Zádušnú svätú omšu za zosnulého slúžil otec biskup Bernard Bober spolu s mnohými kňazmi košickej arcidiecézy. V homílii celebrant spomenul farnosti, v ktorých pôsobil,  jeho veselú, dobrosrdečnú povahu i skromnosť a jednoduchosť  tohto nášho rodáka. Pred smrťou sám navštívil otca Štefana pri nemocničnom lôžku a spomenul nám jeho posledné slová: „Svoje utrpenie obetujem za kňazov a ich úmysly. Žil som dosť, tak ako som sa narodil, stal sa kňazom, tak je čas pozrieť sa aj na koniec svojho života.“

 

Po svätej omši bolo telo nebohého prenesené na miestny cintorín, kde bol pochovaný.

Fotogaléria: TU

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required