Odpustová slávnosť v Kamienke

Odpustová slávnosť v Kamienke


„Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie.“ (Jak, 2,8-10). Jazyk je tá časť tela,  pre ktorú zomrel aj mučeník sv. Ján Nepomucky, patrón filiálneho kostola v Kamienke. Práve na jeho sviatok sa konala odpustová slávnosť, ktorú slúžil Mgr. Peter Labanc, kaplán zo Sniny. V príhovore vyzdvihol umenie svätca používať práve jazyk. Je dôležité rozpoznávať, kedy je potrebné mlčať a kedy hovoriť. Mlčať z lásky, ale i hovoriť z lásky.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required