Malý kominárik

Malý kominárik


Nedeľné popoludnie si mohli spríjemniť veriaci našej farnosti v kinosále na divadelnom predstavení mladých  saleziánov, ktorí pôsobia v Humennom. S ich predstavením „Malý kominárik“ zahrali a zároveň veľmi nádherným spôsobom poukázali na božie pôsobenie v našom živote. Ako bolo spomenuté, svoj život by sme mali maľovať srdcom, lebo umenie je život a život sám je umením .

Keďže počas vystúpenia vládlo v kine hrobové ticho, ktoré sa zakončilo veľkým potleskom, myslím si, že svojím vystúpením vyvolali príjemný umelecký zážitok pre všetkých prítomných.


Záver programu ukončil vedúci saleziánov spoločnou modlitbou. Po skončení, si mohli veriaci zakúpiť 3-zväzkovú knihu o Donovi Boscovi.

Na tomto podujatí sa zúčastnil aj náš duchovný otec Peter Sepeši, ktorý k nám saleziánov pozval a vďaka ktorému sa táto akcia vydarila.

Pevne verím, že divákom sa vystúpenie páčilo a že by opäť zase radi privítali ich návštevu.

Zuzana, 16 rokov

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required