Odpustová slávnosť

„Buďte fanúšikmi Krista – istého víťaza“


„Už vás nenazývam sluhami; nazval som vás priateľmi.“ Každý z nás už poznal vo svojom  živote, aký je to dar mať skutočného priateľa. Boh nám dáva skutočného priateľa – Krista. Jedine on je ten skutočný úprimný priateľ. Aj tieto slová zazneli pri slávnostnej svätej omši z titulu sviatku Nanebovstúpenie Pána, ktorú celebroval duchovný otec Anton Matina, správca farnosti Božieho Milosrdenstva v Snine, spolu s naším duchovným otcom v nedeľu 10. mája. Povzbudil nás, aby sme sa nebáli vyznať Krista pred ľuďmi a prijať ho za svojho priateľa, pretože on je ten jediný skutočný víťaz. V závere svätej omše sa prihovoril všetkým mamám, ktoré v túto nedeľu mali svoj sviatok.

foto tu

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required