rekolekcie

„Požehnaný čas čakania“


„Prežívajte každý čas, kedy na niečo čakáte, v modlitbe.  Nech  to bude požehnaný čas.“ Tieto slová adresoval otec biskup Bernard Bober všetkým, ktorí sa zúčastnili rekolekčnej svätej omše 18. mája v našom farskom kostole. Svätej omši predchádzalo dekanátne večeradlo, ktoré sa modlili veriaci z celého dekanátu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required