Začíname…

Začíname…

Začiatok septembra sa každoročne spája so začiatkom školského roka. Aj v našej základnej škole sa začal nový školský rok 2. Septembra slávnostnou svätou omšou v našom chráme so vzývaním Ducha Svätého v úvode sv. omše.

V homílii kňaz rozpovedal príbeh o chlapcovi, ktorý sa vybral za istým starcom po radu. Hľadal rôzne spôsoby ako sa k  nemu dostať. Stretávali ho rôzne problémy, no poučil sa z týchto problémov. Poučením z príbehu bolo, že ťažkostiam sa netreba vyhýbať, ale treba sa z nich poučiť. Po svätej omši sa žiaci presunuli do školy.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required