Bolestná Panna Mária, oroduj za nás

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa každoročne stretávame na mieste pri obrázku. Je to miesto, kde sa naši starí rodičia schovávali počas druhej svetovej vojny spolu so svojím kňazom. Tu na tomto mieste si obzvlášť uctievame Božiu Matku, ktorá držala ochrannú ruku nad našimi predkami. V tomto roku slávnostnú svätú omšu celebroval dp. Branislav Babjak, kaplán zo Sniny. “Vizionári z Fatimy videli Pannu Máriu v troch podobách, ako Pannu Máriu škapuliarsku, Pannu Máriu Sedembolestnú a ako Pannu Máriu, kráľovnú posvätného ruženca. My Slováci v tomto môžeme vidieť takú zvláštnu milosť, také vyvolenie, že práve Panna Mária Sedembolestná je našou patrónkou. 

Boh už viac ako sto rokov dozadu chcel celému svetu, ale nie len svetu, ale zvlášť nám Slovákom pripomenúť, akú veľkú a mocnú orodovníčku máme.

Nie nadarmo si ju naši predkovia zvolili za svoju ochrankyňu.  Ako tú,  ku ktorej sa utiekali zvlášť vo svojich bolestiach, krížoch a utrpeniach.” nech nám ona, bolestná Panna Mária vyprosí tu milosť aby sme aj my za každým dokázali povedať Bohu svoje áno, aby sme ani jeden deň neprežili bez nej. Aby sme stále vnímali ako nás miluje.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required