Bodka za prázdninami

Bodka za prázdninami

 

Posledné prázdninové dni  neboli pre mnoho našich detí len také obyčajné. Dôvodom na radosť bol už druhý ročník projektu Bodka za prázdninami, ktorý sa niesol v bohatej atmosfére, keďže heslom bol krásny odkaz Boha nám všetkým, a to Ja som Tvoj poklad.
Aby sme naštartovali deň, bolo potrebné zájsť do kostola na svätú omšu, čo bolo takmer nevyhnutné na to, aby sme vôbec mohli začať s hľadaním nášho pokladu. Po záverečnom požehnaní a ukončení omše sme sa všetci s očakávaním presunuli do Kultúrneho domu v Kamenici nad Cirochou, kde už pripravení animátori čakali na svojich prvých hľadačov Pokladu.
Keďže hľadanie pokladu nie je nikdy jednoduché, ani naši súťažiaci, túžiaci po nájdení pokladu, to nemali vôbec ľahké. Rôzne disciplíny, ktoré museli zdolať, ak chceli dostať kľúč, ich možno vyčerpali, alebo aj naopak, nabili energiou, aby neprestávali. Nech už to bolo, ako to bolo, k spoločnému cieľu, nášmu hľadanému pokladu – Bohu, sme sa dopracovali s vypätím síl všetci.
Naším hlavným cieľom však bolo, aby sme sa všetci vzájomne obohatili, rozdávali si radosť či podali si pomocnú ruku. Avšak toto všetko by sa nám nikdy nebolo podarilo, ak by nebolo Božej milosti a požehnania, ktoré sme si v našich modlitbách dennodenne vyprosovali.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required