Nedeľa sv. Krištofa

Nedeľa sv. Krištofa

Sv. Krištof – patrón cestovateľov, pútnikov, motoristov. V cirkevnom kalendári si ho pripomíname 25. Júla. Žil v 2. Storočí pod menom Reprobus. Presné informácie o jeho živote nie sú, iba rôzne legendy. Chcel pomáhať ľuďom, a keďže bol statnej postavy, prenášal ľudí cez rieku. Raz niesol malé dieťa, ktoré mu na pleciach oťaželo. Keď ho preniesol, dieťa mu povedalo: “Niesol si celý svet.“ Bol to Kristus. Preto aj meno Krištof – Christofer – nosič Krista. V našej farnosti sme si tohto svätca pripomenuli 17. 7. požehnávaním áut, ale aj bicyklov veriacich.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required