Gaboltovská púť

Gaboltovská púť

Je 16. Júl 2011. Sviatok Škapuliarskej Panny Márie. Je sobota popoludní a ku kostolu v Kamenici sa začínajú schádzať veriaci. Spolu s duchovným otcom a veriacimi z filiálky Kamienka odchádzajú na púť do Gaboltova. S požehnaním a modlitbou ruženca na perách sa vydávajú na cestu. Po 2- hodinovej ceste sú v cieli práve včas. Začína sa svätá omša celebrovaná otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. Po sv. omši pokračuje bohatý program. Medziiným aj sv. omša novokňazov, eucharistická adorácia a napokon aj sprievod s eucharistickým Kristom. Po polnočnej sv. omši, posilnení eucharistiou, odovzdaní Matke Božej do ochrany sa vydávajú na spiatočnú cestu domov. Posilnení na duši, s vedomím, že ak Boh dá, o rok pôjdu opäť.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required