Arcidiecézne stretnutie mládeže

Arcidiecézne stretnutie mládeže

 

Radosť zo spoločenstva, radosť z toho že sme kresťanmi a radosť z viery- to bolo poslaním sobotňajšieho arcidiecézneho stretnutia mládeže v Prešove. Uskutočnilo sa 14. apríla 2012 a zúčastnila sa ho aj mládež z našej farnosti no aj z celej Košickej arcidiecézy.

Do Prešova sme dorazili okol

 

o ôsmej, hneď sme sa zaregistrovali a pobrali sa na svätú omšu, ktorú slúžil arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom v konkatedrále sv. Mikuláša… Po sv. omši sme sa presunuli do Zelenej haly, kde nás privítali moderátori a program sa mohol začať. Na začiatku nás do svojho života zasvätil pán arcibiskup pri besede. Okolo dvanástej sme išli na spoločný obed, po ktorom nás pán farár pozval na výborný ovocný pohár! Dobre najedení sme sa vrátili späť do haly a pomodlili sa Korunku Božieho milosrdenstva. A k večeru sa už zábava rozbehla naplno. Spievala a hrala nám skupina S2G BAND  o Bohu a o tom ako pri nás stojí celý náš život. Užasne sme si zaspievali a vyskákali sa. No a na záver nám pán arcibiskup poprial všetko dobré a dal nám požehnanie. V zdraví a šťastí sme docestovali domov naplnení novými zážitkami a skúsenosťami a radi, že sme zase o trochu bližšie k Bohu.

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required