Už od mája sme svedkami opráv nášho filiálneho kostola sv. Jána Nepomuckého v Kamienke. Po opravách a obnove fasády sme pristúpili k prácam v interiéri kostola. Ide o opravy poškodených omietok a maľby stien kostola – mimo figurálnych malieb. S touto pre nás nemalou investíciou nám pomohol Prešovský samosprávny kraj v rámci…