Počas prvej vlny pandémie, keď sme v našich kostoloch nemali verejné sv. omše, mali sme celodenné adorácie, kde sme sa počas celého dňa striedali po hodinke. V týchto dňoch prežívame znova čas, keď sa nemôžeme zúčastňovať liturgických slávení, ale nie je dovolené ani otvoriť kostol, alebo zúčastniť…