3. januára v ranných hodinách sa pri kamenickom kostole zišlo mnoho ľudí. Dôvod? Spoločný výlet. Naše kroky smerovali do Tatier na chodník korunami stromov a popoludní na návštevu farnosti v Žakovciach. Ale teraz pekne po poriadku. Tri autobusy plné turistiky chtivých ľudí vyrazili v ranných…

Kňazstvo je sviatosť, v ktorej sa pokrstenému mužovi skrze vkladanie rúk a modlitbu biskupa udeľuje duchovná moc a milosť pre svoj úrad. Účinky sviatosti: Rozmnožuje posväcujúcu milosť ako pri každej sviatosti živých, ktorá pomáha prijímateľovi vykonávať povinnosť zvereného úradu. Udeľuje sviatostný charakter – vtláča do…

,,V kolíske je dieťa chránené matkinou láskou, tak ako je človek v kostole chránený otcovou láskou. Otcovo náručie nám prinesie útechu, milosrdenstvo, keď vyznávame svoje hriechy“. Takto sa prihovoril veriacim DP. Martin Murajda, kaplán v Snine na výročiach konsekrácie našich oboch kostolov. V pondelok 20.11 v Kamienke na 8.…

8. októbra 2017 sa po niekoľkomesačnej príprave konečne dočkali. Birmovanci. 51 mladých ľudí, ktorí neraz s nevôľou prichádzali na stretká, sa konečne dočkalo toho dňa „D“, v ktorý z rúk otca biskupa dostanú pomazanie na čelo. V nedeľu, pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod pristúpili k oltáru, aby im pomocný…