Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne “Modlitbu za Slovensko”. V tejto súvislosti…

Vatikán 23. októbra (RV) Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. “Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský v mene…

Blíži sa prvopiatkový týždeň a tiež sviatok Pamiatky zosnulých. Sú to dni, keď môžeme získavať odpustky pre duše v očistci. Pre získanie odpustkov je jednou z podmienok byť v stave posväcujúcej milosti t.j. vyspovedaný. Preto je tu ponúka sv. spovede. Kto chce ísť na sv. spoveď, je potrebné…

Od utorka 20.10.2020 aj v Kamienke bude možnosť v čase od 12.30 do 17.30 navštíviť kostol na poklonu pred Sviatosťou Oltárnou. Adorácia v Kamienke bude každý utorok, štvrtok a v sobotu. Po skončení adorácie bude vždy sv. omša s dodržaním pravidla do 6 osôb. Na sv.…