Na 6. Veľkonočnú nedeľu sa vo filialnom kostole v Kamienke konala odpustová slávnosť z titulu sviatku sv. Jána Nepomuckého. Slávnostnú svätú omšu celebroval dp. Matej Futej, kaplán zo Sniny, spolu s našim duchovným otcom. “Svätý Ján má otvorené oči aj uši, ale zatvorené ústa. Akoby…

V prvú májovú nedeľu sa pred farským kostolom schádzali deti v bielych rúchach. V sobotu po prvýkrát pristúpili k svätej spovedi a v nedeľu sprevádzané svojimi rodičmi, blízkymi, ale aj farníkmi pristúpilo 17 deti po prvýkrát k oltáru, aby prijali Ježiša do svojho srdca. Duchovný otec im v príhovore pripomenul…