A prišiel posledný deň… Všetci sme sa ráno zišli na farskej záhrade. Boli sme plní očakávania, či sa nám Stroj času už konečne podarí naštartovať. Ráno nefungoval a tak z neho vypadli blahoslavená Imelda a blahoslavený Carlo Acutis. A tak sme vedeli, že ešte aj v dnešný deň musíme zabojovať.…

Dnes sme mali na našom farskom tábore Vianoce. Začali sme ráno svätou omšou, ktorá bola opäť veľmi živá a veselá. Už počas nej sme sa dostali do vianočnej nálady. Síce nesnežilo, ani nemrzlo, no k nám sa Strojom času dostala Svätá rodina aj s malým Ježiškom. Zastihli sme…

A sme v polovici. Tretí deň priniesol veľké prekvapenie. Náš Stroj času celý tábor preniesol na horu Sinaj, kde Boh povolal svojho proroka Mojžiša a predstavil mu jeho poslanie. Neuveriteľným spôsobom sa celá naša táborová rodina premenila na izraelský národ, ktorý potom putoval pod vedením Mojžiša púšťou do…

Druhý deň sme naštartovali Stroj času a s napätím sme čakali, kto nám z neho „vypadne“. Takmer okamžite deti odhalili tie záhadné postavy z minulosti. Docestoval k nám starozákonný Dávid a zastihli sme ho práve vo chvíli, keď ho prorok Samuel pomazal za kráľa nad Izraelom. Boli sme aj svedkami scény,…