Veľkonočné trojdnie sa v našich farnostiach bude sláviť bez účasti veriacich z dôvodu epidémie koronavírusu. Tu si môžete stiahnuť texty Liturgie domácej cirkvi pre naše rodiny, aby sme mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia v našich domácnostiach. Texty pripravil kňaz Spišskej diecézy dp. F. Trstenský, ktorému…

Je zvykom, že pred piatou pôstnou ne­deľou sa zahaľujú kríže. Každoročne tento úkon navodzuje predveľkonočnú atmosfé­ru, vrcholenie pôstneho obdobia a čas, keď prosíme o odpustenie hriechov. Zvyknem v tomto čase aj pri svätých omšiach spytovať svedomie sebe i účastníkom bohoslužieb. Dobrá spoveď nepredpokladá svätého spovedníka…

Bratia kňazi, bratia a sestry,dávam vám do pozornosti a k modlitbe text krížovej cesty ktorá, pochádza z pera nášho kňaza dp. Petra Fogaša.Myslím, že je veľmi hlboká a vhodná práve pre toto obdobie, preto vám ju s jeho súhlasom ponúkam na rozjímanie. S pozdravom a požehnaním+ Mons. Bernard Bober,…

Ako sme si prečítali v inštrukciách záväzných v našej arcidiecéze, veľkonočné spovedanie ako ho poznáme tento rok nebude možné. Možnosť spovede však ponúkam. Spovedať budem na farskom dvore – vzhľadom na to, že okolo kostola sa pracuje. Počas nasledujúceho týždňa budem spovedať od pondelka do piatku…