Dni nášho vykúpenia  Pôstne obdobie vyvrcholilo svätým týždňom, do ktorého sme vstúpili palmovou nedeľou. Veľkonočné sviatky sme začali sláviť zeleným štvrtkom, kedy sme si pri večernej svätej omši pripomenuli Pánovu poslednú večeru. Po nej sa Kristus odobral do Getsemanskej záhrady, čo nám pripomenul prázdny bohostánok…

Veľký piatok. Počasie ako z katalógu. No aj tak v mysliach mnohých vládnu pochmúrne myšlienky. Veď toho nazaretského treba vyhnať, ukrižovať. A tak pred Pilátovým úradom sa schádza dav, ktorý svojím krikom vyruší Piláta. Privádzajú akéhosi muža, žiadajú preňho kríž. Pilát sa ho snaží vyslobodiť,…