22. novembra pred 11 rokmi zažila naša farnosť veľkú slávnosť. Kostol prešiel veľkou rekonštrukciou a práve v tento deň sa dočkal konsekrácie. V tomto roku sme si túto slávnosť pripomenuli v piatok pri večernej svätej omši.  Hlavným celebrantom bol vdp. Alan Tomáš, dekan sninského dekanátu, ktorý sa veriacim aj…

„Dvihnite ruku, kto z vás pomáhal fyzickou prácou pri oprave tohto kostola.“ Týmito slovami začal svoj príhovor dp. Peter Kuriško, kaplán z Belej nad Cirochou pri slávnostnej sv. omši na výročie konsekrácie filiálneho kostola. „Všetci.“ „Všetci ste pomáhali pri oprave tohto chrámu, preto prichádzajte do tohto chrámu,…

16. novembra sa v Pavlovciach nad Uhom konala už 11. pútnická sobota. Pre našu farnosť o niečo výnimočnejšia. Dostali sme pozvanie zapojiť sa aktívne do „modlitbového maratónu“, a to modlitbou krížovej cesty. Vyrazili sme takmer na pravé poludnie, aby sme ešte pred samotným duchovným programom navštívili rodisko Anky…

„V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha,…

V tomto roku si pripomíname 75 rokov od chvíle, kedy boli naši predkovia nútení opustiť svoje domovy a utekať sa skryť hlboko do lesa pred nemeckými vojskami. Stalo sa už tradíciou, že na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa stretávajú na tomto mieste veriaci nielen z našej farnosti, ale…