V piatok 27.11.2020 našu farnosť navštívi Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup, aby udelil naším mladým sviatosť birmovania. Slávnosť bude pri večernej sv. omši o 17.00. Vzhľadom na platné pandemické opatrenia v kostole môžu byť prítomní birmovanci, birmovní rodičia a každý birmovanec má ešte jedno miesto…

PRIJÍMANIE: Vzhľadom na získavanie odpustkov, kde jednou z podmienok je prijatie Eucharistie budem podávať Eucharistiu od 3.11. každý deň od pondelka do soboty o 12.00 o 17.00 v Kamenici a v Kamienke o 15.00 a 16.10. V nedeľu budem podávať sv. prijímanie v Kamenici o 9.00 a 15.00 a v Kamienke o 9.45 a 14.30. ADORÁCIA: v našich kostoloch bude…

Na svätej omši sa môžu zúčastniť štyria členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi. Ak 5 minút pred sv. omšou členovia tejto rodiny nie sú v kostole, omše sa môže zúčastniť 5 náhodných osôb, ktoré sú tam prítomné. KAMENICA NAD CIROCHOU utorok 3.11. 17.00 Za…