Už niekoľko rokov máme adoptovaného chlapca z Konga. Volá sa Patrice. V pokladničke, ktorá je určená pre milodary na adopciu sa nám nazberalo viac peňazí, ako potrebujeme pre Patriceho. Preto sme sa rozhodli pomôcť ešte niekomu. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkli možnosť adoptovať si…

Svätý otec František vyhlásil rok 2020 za rok Božieho slova. Vo farnostiach sa konajú rôzne aktivity, pri ktorých sa veriaci snažia viac sa priblížiť a viac spoznať Božie slovo. A samozrejme, že naša farnosť nemôže zaostať. A tak nás duchovný otec pozval zapojiť sa do farskej rodinnej biblickej…

Drahí veriaci farnosti Kamenica nad Cirochou, srdečne vás pozdravujeme. Po dlhšej dobe Vám znova zasielame správy o Vašom adoptívnom dieťati z Demokratickej republiky Kongo. V tejto krajine prebehli po mnohých problémoch prezidentské voľby, ktoré však nepriniesli tak dlho očakávaný pokoj a zlepšenie životných podmienok. Naďalej pretrvávajú nepokoje, útoky lúpežných…