Od februára v našej farnosti začne príprava na prijatie sviatosti birmovania. Do prípravy sa môžu prihlásiť žiaci 8 ročníka a starší. Do konca januára je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristiách našich kostolov alebo si ich stiahnuť TU: Prihláška k príprave…

– Požehnanie domu vo formáte PDF si stiahnite TU: POŽEHNANIE DOMU V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame. I s duchom tvojím. Z Panny–Matky sa zrodil Pán, On nepohrdol jasľami, ktorého anjel zvestoval, pokorne…