Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa konajú naprieč Slovenskom oslavy príchodu týchto vierozvestcov na naše územie. V našej farnosti si ich pripomíname na Červenym Hrune, v lese nad Kamienkou, už zopár rokov. Aj v tomto roku sme sa stretli na čistinke pod Červeným Hrunom,…