V nedeľu 21.8.2022 sa koná púť mužov do Gaboltova. Nahlásiť sa je možné v sakristii našich kostolov najneskôr do stredy večera.  Odchod z Kamenice n/C bude cca 6.30; návrat po sv. omši, ktorú tam bude celebrovať Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Bližšie informácie doplníme každému prihlásenému v…