“Kristus je ten istý včera i dnes, on je počiatok a koniec, alfa a omega, pán času a večnosti.” Takto začína liturgia vzkriesenia na bielu sobotu. Vonku, v tme, pri plápolajúcom ohni. Od ohňa zapaľujeme  paškál a vstupujeme do tmy chrámu. Kňaz trikrát zvolá Svetlo…

15. hodina – čas, kedy Kristus vykupuje naše duše. Zomiera na kríži, aby sme my mohli žiť. Po dvoch rokoch, kedy sme sa pre pandémiu nemohli stretnúť pri obradoch, schádzame sa vo farskom kostole. Začíname korunkou Božieho milosrdenstva. Následne si kňaz líha na tvár v…

“Ukrižuj Ho! Preč s ním, ukrižuj ho!” Priestranstvo pred obecným úradom sa zaplnilo ľuďmi asi tak, ako vtedy pred vládnou budovou. Odrazu z davu počuť krik.”Ukrižuj HO!” vojaci, veľkňazi i kričiaci dav sprevádzajú odsúdenca. Predstupuje pred Piláta, ktorý si nad ním umýva ruky. Vydáva ho…

ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA (ZELENÝ ŠTVRTOK) Kamienka – 16.30 – sv. omša na pamiatku Pánovej večere Kamenica nad Cirochou – 17.30 – sv. omša na pamiatku Pánovej večere – po skončení sv. omše je vhodné venovať čas primeranej poklone Najsvätejšej sviatosti. PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK)…