Zázračná medaila a putovná kaplnka: Prostriedok požehnania a milostí pre našu farnosť

Tohtoročná Kvetná (palmová) nedeľa bola v našej farnosti o niečo zvláštnejšia ako tie minulé.

Pozvanie nášho duchovného otca prijala sestra Gemma z radu Vincentiek zo Združenia Zázračná medaila (ZZM).

Jedná sa o medzinárodné verejné združenie veriacich, do ktorého môžu patriť všetci, ktorí s úctou nosia Zázračnú medailu a podľa svojho životného stavu sa snažia rozvíjať kresťanský život prostredníctvom šírenia jej posolstva. Sestra Gemma v krátkosti predstavila združenie, zázračnú medailu a putovnú kaplnku pri každej nedeľnej omši a neskôr poobede v kostole sv. Štefana v Kamenici po krížovej ceste prezentovala ZZM a viac predstavila zázračnú medailu a putovnú kaplnku s Pannou Máriou.

V prezentácií opísala mnoho uzdravení a odpovedí na modlitby tým, ktorí nosili so zbožnosťou a vierou zázračnú medailu. Táto putovná kaplnka aj v našej farnosti bude putovať z domu do domu po rodinách, ktoré ju s láskou a úctou príjmu medzi seba. Každý kto by mal záujem, či jednotlivec alebo rodina, prijať putovnú kaplnku s Pannou Máriou sa môže zapísať na zoznam, ktorý je v zadnej časti kostola na stolíku.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tohto apoštolátu môžete kontaktovať p. Terkošovú na t.č. 0903 742 433. Nech táto zázračná medaila a putovná kaplnka pokračuje vo svojej ceste šírenia požehnania a milostí medzi nami, a nech každý, kto sa stretne s jej prítomnosťou, nájde útechu a nadšenie v poznatku, že nie sme sami na našej životnej púti.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás. K.T

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required