Extrémna Krížová cesta (EKC) – pozvánka

Dávame do pozornosti jedinečnú možnosť prežitia osobného duchovného cvičenia. EKC sa uskutoční na Slovensku už po siedmykrát.

Pred rokom sa konala na Slovensku v 11 tich mestách. Tohto roku sa na Slovensku bude konať už v 20 tich mestách, na 22 trasách.

Extrémna Krížová Cesta vznikla v Poľsku v roku 2029 – jej autorom je kňaz Jacek Wiosna Stryczek – www.facebook.com/jacekwiosna.stryczek . V roku 2023 sa konala v 25 štátoch, 420 mestách, mala 852 trás a už cez 100 000 tisíc účastníkov. 

Trasa musí spĺňať potrebné štandardy:

– začína svätou omšou,

– dĺžka trasy je 40 km, alebo minimálne 30 km už s potrebným prevýšením 500m,

– trasou sa prechádza v noci, z väčšej časti po lesných a poľných cestách,

– na trase je 14 zastavení, pri ktorých účastník rozmýšľa nad jednotlivými rozjímaniami,

– doba prechodu je minimálne 8 hodín,

– trasou sa prechádza v tichosti a v malých skupinách.

Toto extrémne putovanie, ktoré je odporúčané ako súčasť príprav na Veľkonočné slávenie, v tomto roku vzal pod svoju morálnu záštitu aj Mons. Bernard Bober košický arcibiskup – metropolita:

„Rád preberám morálnu záštitu nad týmto podujatím a prosím kňazov, aby ponúkli a spropagovali tento projekt vo svojich farnostiach. Verím že tento projekt sa uchytí aj v ďalších regiónoch na Slovensku.“ https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/extremna-krizova-cesta-slovensko-pod-zastitou-kosickeho-arcibiskupa-bernarda-bobera-

Cieľom je siahnuť na dno svojich síl a zažiť Božiu prítomnosť. Priblížiť sa bližšie k Bohu, vyjsť s každodenného pohodlia a prekonávať svoje hranice. V tichu, v tme, veľa krát aj v kríze a bolestiach má človek možnosť zažiť niečo, čo ho dokáže v živote posunúť smerom dopredu v jeho duchovnom živote. V Extrémnej Krížovej Ceste, ide o prekonanie vlastnej komfortnej zóny a odhodlanie prijať ťažkú výzvu a byť tu pre druhých. Má povzbudiť ľudí k zmene svojho doterajšieho spôsobu života.

Tohtoročné motto je: Cesta nádeje. Každá trasa má aj svojho zasväteného patróna. Trasy sú presne zmapované a reflexne vyznačené. Všetky informácie, mapy, súradnice, pomoc pri príprave, plagáty jednotlivých miest, registračné formuláre, rozjímania aj v audio verzii sú zverejnené na webovej stránke: www.ekc.sk

Všetky podrobné informácie nájdete aj na našej facebookovej stránke: www.facebook.com/ekc.slovensko/alebo aj na oficiálnej stránke: https://www.edk.org.pl/

Registrácia začína na Popolcovú Stredu 14. 2. 2024 www.ekc.sk/registracia/

Termíny a informácie o jednotlivých miestach na Slovensku podľa dátumu:

Lučenec: 8.3.2024, trasa sv.Pátra Pia, dĺžka: 36,4km, prevýšenie: 946m. www.ekc.sk/lucenec/

Bratislava: 15.3.2024, trasa sv.Dominika Sávia, 31,8km, 813m. www.ekc.sk/bratislava/

Vrícko: 15.3.2024, trasa sv.Margity Uhorskej, 30,2km, 926m. www.ekc.sk/vricko/

Komárno: 15.3.2024, trasa sv.Alberta Magnusa, 39,7km, 125m. www.ekc.sk/komarno/

Šmigovec/Snina: 15.3.2024, trasa bl.Pavla Petra Gojdiča, 37km, 1054m. www.ekc.sk/smigovec-snina/

Levoča: 15.3.2024, trasa sv.Ondreja, 33,7km, 926m. www.ekc.sk/levoca/

Námestovo: 15.3.2024, trasa bl.Zdenky Schelingovej, 45,5km, 900m. www.ekc.sk/namestovo/

Bošáca/Trenčín: 15.3.2024, trasa sv.Antona Paduánskeho, 37,3km, 1022m. www.ekc.sk/bosaca-trencin/

Zborov/Bardejov: 22.3.2024, trasa bl. Titusa Zemana, 32km, 875m a trasa sv.Don Bosca, 42km, 1300m. www.ekc.sk/zborov-bardejov/

Košice: 22.3.2024, trasa sv.Matúša apoštola, 33km, 874m a trasa sv.Košických mučeníkov, 41km, 1135m. www.ekc.sk/kosice/

Ružomberok: 22.3.2024, trasa sv.Jozefa, 30,4km, 1659m. www.ekc.sk/ruzomberok/

Zvolen/Banská Bystrica: 22.3.2024, trasa sv.Alžbety Uhorskej, 30,8km, 718m. www.ekc.sk/zvolen-banska-bystrica/

Nitra: 22.3.2024, trasa sv.Arnolda Janssena, 31,6km, 807m. www.ekc.sk/nhttp://www.ekc.sk/nitra/itra/

Považská Bystrica: 22.3.2024, trasa Matky Božej z La Salette, 41,4km, 1332m. www.ekc.sk/pavazska-bystrica/

Skalica: 22.3.2024, trasa sv.Rity, 32,3km, 511m. www.ekc.sk/skalica/

Cífer/Modra: 22.3.2024, trasa sv.Prokopa, 36,8km, 691m. www.ekc.sk/cifer-modra/

Stropkov: 22.3.2024, trasa bl.Metoda Dominika Trčku, 34,8km, 920m. www.ekc.sk/stropkov/

Široké/Prešov: 22.3.2024, trasa sv.Jána Pavla II, 32,1km, 1374m. www.ekc.sk/siroke-presov/

Michalovce: 22.3.2024, trasa sv.Vincenta Pallottiho, 30,9km, 855m. www.ekc.sk/michalovce/

Humenné: 22.3.2024, trasa Sedembolestnej Panny Márie, 40,6km, 1215m. www.ekc.sk/humenne/

Prijmite výzvu, prekonajte pocit pohodlia a zažite niečo extrémne, čo Vás posunie dopredu vo Vašom duchovnom živote. Všetky svedectvá si môžete prečítať na stránke: www.ekc/svedectva/

ŽIŤ NAPLNO SA OPLATÍ

Prajeme Vám požehnaný čas, strávený v tichu a modlitbe.

S pozdravom, prípravný tím Extrémnej Krížovej Cesty.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required