Vyslovili sme vďaku

Vo štvrtok 13. mája našu farnosť navštívil pomocný biskup Marek Forgáč pri príležitosti posviacky obnoveného exteriéru chrámu a takisto ako celebrant odpustovej slávnosti pri príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Pána. V úvode svätej omše duchovný otec Peter privítal pomocného biskupa a priblížil mu ako sa podarilo uskutočniť dielo, ktoré bude požehnané a takisto poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto obnove exteriéru chrámu a prác s tým spojených. Vyzdvihol, že aj v tejto náročnej situácií sme dokázali spojiť a ukázať, že to nie je pre nás len kostol, ale že je a mal by to byť stále “náš” kostol. Následne biskup požehnal obnovenú fasádu, oplotenie chrámu a okolie chrámu, ktoré je obohatené o lurdskú kaplnku a pamätník Jána Pavla II.

V príhovore veriacim farnosti priblížil práve slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Pripomenul nám, že keď Pán Ježiš vystupoval do neba, nešiel do neznáma, ale domov. Išiel do nebeskej vlasti. Prirovnal to k naším návratom domov z cudziny, z pracovnej cesty, keď sa plný radosti vraciame k naším najbližším, kde cítime lásku, pohodu, pokoj a bezpečie domova. Takto by sme aj my mali brať nebo. Ako miesto, kde chceme prísť, a na ktoré sa už tu na zemi tešíme. Tlmočil nám slová istého popredného slovenského zdravotníka, ktorý v istom rozhovore povedal, že sa nebojí smrti, ale naopak, teší sa na nebo, na nebeskú vlasť. Pripomenul nám, že takýto pohľad aj v týchto teraz ťažkých časoch môžeme získať len skrze hlbokú modlitbu a vzťah s Ježišom. Takisto nás upozornil, že ako existuje nebo, je tu aj peklo. Nie je to len hra, ktorú sme niekedy ako mladí skladali z papiera a hrali sa ju. Je teda na nás, aby sme zabojovali o nebo. Pred požehnaním sa pomocný biskup Marek poďakoval za pozvanie a spomenul, že to nebolo tak dávno, čo sme sa spolu stretli pri slávnosti birmovania, ktorá bola v našej farnosti a ktorú naším mladým vyslúžil. A vyslovil, že sa teší na naše ďalšie stretnutia.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required