Oznamy na týždeň 7.5. – 13.5. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu


PIATY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 7.5. – 13.5. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

7.5.

Féria

18.00

detská

+ Štefan Remešník

Utorok

8.5.

Féria

 

Streda

9.5.

Féria

17.00

+Mária Viteková – 5. Výr. úmrtia

18.00

detská

Za zdr. a Božie požehnanie Jána – 75 r.ž.

Štvrtok 10.5.

Féria

18.00

+Ján Ištok – 20. výr. úmrtia

Piatok

11.5.

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Daniela, Gabriela a Tomáša

17.00

Za zdr. a Božie pož. Márie

Sobota

12.5.

Féria

8.00

Za Bohu známych dobrodincov rod. Ledinskej

Nedeľa

13.5.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

Za farnosť

10.30

odpustová

Za zdr. a Božie pož. Márie

9.00

Za zdr. a Božie požehnanie Anny Sokolovej – 85 r.ž.

 

OZNAMY:

 

  • Dnes popoludní o 14.30 bude pobožnosť ružencového bratstva.
  • Počas celého mája sa modlievame Májovú pobožnosť v úvode sv. omše. Ak sv. omša nie je, tak o 18.00 hod.
  • Upozorňujem na zmenu časov sv. omší na budúcu nedeľu z dôvodu odpustovej slávnosti sv. Jána Nepomuckého v Kamienke. Odpustová slávnosť začne o 10.30. Sv. omšu bude celebrovať dp. Martin Škvarla, kaplán vo farnosti Všetkých svätých v Humennom.
  • Dnes večer o 19.30 hod. sa v mestskom kine v Humennom sa premieta film O bohoch a ľuďoch o ktorom sme písali aj v Palme pre troma týždňami. Odporúčame ho vidieť.
  • Zbierka na kňazský seminár sv. Karola Boromejského pred týždňom bola 292,-€. Darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.

  • Zo svadby obetovala rodina Tovarňáková na kostol 30,-€; rodina Žinčáková obetovala na kostol 20,-€. Zbierka na opravu fasády kostola konaná po obci bola  2931,-€ Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 12.5.2012 o 8.45 má ulica Veterná.

Anna Harvaníková

Irena Struňáková

Emilia Holovčáková

Terézia Gondová

Valéria Miková

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required