Kríž v našom živote


Kríž nás sprevádza po celý život. Vidavame ho na sakrálnych stavbách, ľudia ich zvykli stavať na okraji chotárov, často sú popri cestách ako smutné memento, spomienka. Jeden kríž v našej farnosti nás víta pravidelne na sviatok vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Je to kríž na Červenom Hrune. Aj tento rok sme sa zišli na tomto mieste osláviť svätcov. Svätej omši predchádzala krížová cesta. V každej chvíli života smerujme svoje oči, svoje mysle, svoje srdce na kríž. Tam nájdeme východisko. 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required