Púť do Fatimy, 5. deň

5.deň Lurdy

 

Do Lúrd sme dorazili cca o piatej hodine ráno, kde nás v Hoteli Acropolis bez problémov a rýchlo ubytovali. Všetci sme sa ponáhľali do postele, pretože už o 8.30 nás čakali raňajky. Našim dnešným sprievodcom bol poľský kňaz Eugen. Prehliadka začala pri Massabiellskej jaskyni, kde sa 11. februára 1858 malej Bernadete zjavila Panna Mária. Odtiaľ sme sa presunuli do Baziliky sv. Pia X. Táto bazilika sa nachádza pod zemou, je oválneho tvaru a je postavená tak, aby do nej mali bezproblémový prístup aj imobilní ľudia. V Bazilike sv Pia X. sú umiestnené relikvie sv. Jána Pavla II., ktorý sa tu podobne, ako mnoho ďalších chorých ľudí,  na vlastnú žiadosť liečil. Okrem tejto baziliky sa tu nachádzajú dalšie dve baziliky, a to Bazilika Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Bazilika Panny Márie Ružencovej. Prehliadka pokračovala návštevou rodného domu sv. Bernadety a tiež miesta, kde žila spolu s rodinou v čase veľkej biedy v meste Lurdy. Hneď pri vstupe do rodného domu sme dostali letáčik v slovenskom jazyku, kde sa písalo o šťastných aj menej šťastných rokoch rodiny Soubirousových. Z tohto domu sme pokračovali do farského kostola. V tomto kostole sa nachádza krstiteľnica, v ktorej bola pokrstená sv. Bernadeta. Aj my sme mali možnosť vložiť ruku do svätenej vody v tejto krstiteľnici. O 13.30 sme sa zišli pri spoločnom obede, kde sme si pochutnali na miestnych dobrotách. Poobede sme mali individuálny program, ktorý mnohí z nás využili na vykúpanie sa v lurdskej vode. Okrem toho sme si bližšie pozrieli baziliky, kryptu s relikviami sv. Bernadety, Massabiellsku jaskyňu a obchody so suvenírmi. O 17.30 sme v kaplnke sv. Gabriela mali svätu omšu, ktorú slúžil nás pán farár Peter. Po svätej omši sme mali večeru. Večer sme zavŕšili účasťou na sviečkovej procesii a medzinárodnom ruženci.

foto

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required