KRÍŽOVÁ CESTA POČAS EPIDÉMIE

Bratia kňazi, bratia a sestry,
dávam vám do pozornosti a k modlitbe text krížovej cesty ktorá, pochádza z pera nášho kňaza dp. Petra Fogaša.
Myslím, že je veľmi hlboká a vhodná práve pre toto obdobie, preto vám ju s jeho súhlasom ponúkam na rozjímanie.

S pozdravom a požehnaním
+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup

Krížovú cestu najdete tu:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required