Chcem sa vyspovedať…

Ako sme si prečítali v inštrukciách záväzných v našej arcidiecéze, veľkonočné spovedanie ako ho poznáme tento rok nebude možné. Možnosť spovede však ponúkam. Spovedať budem na farskom dvore – vzhľadom na to, že okolo kostola sa pracuje. Počas nasledujúceho týždňa budem spovedať od pondelka do piatku od 9.00 do 10.00. Aby nevznikali rady, skúsme tento týždeň časovanie na sv. spoveď. Každý kto chce pristúpiť ku sv. spovedi, dohodne si deň a presný čas na telefónnom čísle 0907 275 767. Tak by sme mali predísť vytváraniu radov. Po sv. spovedi penitent ihneď príjme Eucharistiu. Ku sv. spovedi je potrebné pristúpiť s ochranným rúškom (aj kňaz aj penitent).

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required